Uspješno završena još jedna obuka, 21 osoba našla posao

21posaoformat

Nakon završene obuke za stolara montažera, tapetara i lakirera po planu i programu razvijenim u skladu sa “Modelom PrilikaPlus”, 21 osoba potpisala je 13. 05. 2015. u Sarajevu ugovor o zapošljavanju sa industrijom namještaja Ećo company.

Obuka je realizovana u Centru za specijalističke edukacije odraslih “Format” u Sarajevu čije osnivanje je pomogao program PrilikaPlus kojeg provodi Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća (RARS) a podržava Vlada Švajcarske.

Teoretski dio, koji čini 20 odsto obuke, izvodio se u Centru “Format”, a praktični dio direktno u proizvodnji.

“Model PrilikaPlus” podrazumijeva stručno osposobljavanje i usavršavanje odraslih koji na organizovan i metodičan način u realnom vremenu odgovara na specifične potrebe poslodavaca za nedostajućim vještinama. Sastoji se od pet logičnih koraka: analiza potreba za radnom snagom, razvoj profila poslova koji nedostaju, izrada programa obuka, provođenje obuka i na kraju procjena i sertifikacija.