PrilikaPlus podržava edukaciju više od 100 mladih ljudi u automobilskoj industriji

U prisustvu partnera i saradnika u Sarajevu je 09.09.2015. ozvaničen početak rada TAKT akademije, koja se realizuje u okviru aktivnosti programa PrilikaPlus. 

Cilj akademije, čiji rad podržava Vada Švajcarske, je da obezbijedi obuku i ljudske resurse čije će znanje i vještine biti prilagođene radu sa najnovijim tehnologijama u nekim od vodećih kompanija u BiH i regionu u oblasti auto-industrije.

“U ime Vlade Švajcarske želim pohvaliti zajedničku incijativu privatnih kompanija za organizacijom programa TAKT akademije te iskazati zadovoljstvo što smo partneri projekta“, izjavio je zamjenik direktora za saradnju u Ambasade Švajcarske u BiH David Kramer. “Vjerujemo da je ovo samo početak dugoročnog programa koji će uključiti i druge kompanije i industrije te prilika za stvaranje dualnog sistema obrazovanja u BiH. Vlada Švajcarske kroz program PrilikaPlus sigurno će nastaviti sa podrškom ovakvim incijativama“, zaključio je Kramer.

Od 400 prijavljenih polaznika njih 110 je zadovoljilo sve kriterijume konkursa i u narednih mjesec dana proći će obuku kojom će ostvariti mogućnost za zaposlenje u vodećim bh. kompanijama u oblasti automobilske industrije.

Obuka u okviru TAKT akademija, čije aktivnosti provodi Fondacija Hastor iz Sarajeva, sastoji se iz teoretskog i praktičnog dijela koji će se realizovati u pogonima partnerskih preduzeća. Ciljna grupa su maturanti srednjih stručnih /tehničkih/ mješovitih škola i diplomanti fakulteta društvenih i tehničkih nauka.

Jedna od polaznica akademije, magistar mašinstva Maida Ibrahimović, kaže da pohađajući obuku želi da svoje stečeno znanje na Mašinskom fakultetu u Sarajevu primjeni u praksi. Smatra kako će joj akademija biti ulaznica za rad u jednom od preduzeća učesnika projekta akademije. “Želim graditi bolju budućnost, dobila sam priliku i iskoristiću je”, poručuje.

U narednom periodu TAKT akademija će raditi na osposobljavanju kadrova i za potrebe drugih industrija jer je dugoročni cilj ovog projekta osnaživanje i izgradnja ljudskih resursa za razvoj industrijske proizvodnje u Bosni i Hercegovini.