Postignuća

Prva faza rada programa PrilikaPlus, kojeg podržava Ambasada Švajcarske u BiH a provodi Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća (RARS), trajala je od januara 2011. do novembra 2014. godine.

U tom periodu, iizmeđu ostalog, podržano je formiranje osam trening centara koji provode obuku i nude nezaposlenim osobama, kao i radnicima u preduzećima, đacima i studentima, priliku za sticanje stručnih znanja i vještina te im otvaraju mogućnost za brže pronalaženje (boljeg) radnog mjesta.

U partnerstvu sa domaćim kompanijama razvijeno je više od 30 programa obuke u 6 odabranih sektora ekonomije: proizvodnja voća i povrća, kulinarstvo i ugostiteljstvo, obrada metala, prerada drveta i proizvodnja namještaja, proizvodnja obuće, te proizvodnja stolarije i završni radovi u građevinarstvu.