Adekvatni i blagovremeni podaci kao osnova izrade dobrih obrazovnih politika

IMG_0443IMG_0443

Jedan od ključnih problema za svrsishodno planiranje politika u sektoru obrazovanja u BiH na svim nivoima vlasti je nedostatak statističkih podataka o obrazovanju i stručnom osposobljavanju. Zbog nedostatka funkcionalnog i jednoznačnog sistema prikupljanja podataka uz veIMG_0443oma često i bespotrebno dupliranje, s jedne strane, u BiH je veoma teško obezbijediti podatke potrebne za planiranje i donošenje obrazovnih politika, dok s druge strane, nije moguće u potpunosti ispuniti obaveze izvještavanja prema institucijama EU i drugim međunarodnim akterima. „Dobar pokazatelj problema su i značajne razlike u vrijednostima indikatora za istu izvještajnu jedinicu koju dobijaju različite institucije kojime se ti podaci prosljeđuju. Nedovoljna i neadekvatna komunikacija je takođe dio problema“, izjavljuje Milijana Lale, šef Odsjeka za statistiku, analitiku i izvještavanje u Sektoru za obrazovanje Ministarstva civilnih poslova BiH (MCP).

Krajem protekle godine na osnovu istraživanja koje je proveo Centar za razvojne evaluacije i društvena istraživanja (CREDI) izrađen je dokument „Smjernice za razvoj statističkog izvještavanja u oblasti obrazovanja“ koji je za potrebe MCP finansirala Vlada Švajcarske, kroz program „Prilika Plus“ a koji provodi Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća. Savjet Ministara BiH je usvojivši ovu informaciju 01.02.2017, zadužio MCP da nastavi saradnju sa svim relevantnim institucijama u cilju unapređenja obrazovnih politika i unapređenja statističkog izvještavanja u oblasti obrazovanja.

Uzimajući u obzir neophodnost daljnjeg rada na Smjernicama u cilju unapređenja obrazovnih politika i unapređenja statističkog izvještavanja u oblasti obrazovanja, 15. i 16. maja na Vlašiću je održan radni sastanak koji je okupio predstavnike ministarstava obrazovanja, zavoda za statistiku, pedagoških zavoda i agencija za obrazovanje. „Tokom dva dana, kroz radne sesije po tematski odvojenim grupama i jedne zajedničke sesije koje su bile izuzetno produktivne, definisan je čitav niz preporuka za unapređenje sistema statističkog izvještavanja. O predloženim rješenjima je postignut visok stepen saglasnosti svih učesnika,“ navodi Nermin Oruč, direktor CREDI.

Ove Smjernice, čija se finalizacija očekuje do kraja mjeseca, poslužiće da se osiguraju izvori i načini prikupljanja, korištenja i razmjene adekvatnih i uporedivih podataka neophodnih za izradu dokumenata strateškog tipa za srednje stručno obrazovanje i osposobljavanje u BiH, kao i ostalih strateških dokumenata u oblasti obrazovanja i obuke.