Agencija PREDA-PD

Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora PREDA-PD osnovana je 2006. godine sa ciljem promocije preduzetništva, podrška malim i srednjim preduzećima (MSP), stvaranje novih radnih mjesta i ukupno poboljšanje ekonomske situacije.

Agencija PREDA-PD obavlja stručne i druge poslove:

• Priprema projektnih prijedloga i upravljanje projektima;
• Razvoja preduzetništva;
• Stvaranja partnerstva javnog i privatnog sektora;
• Razvoj ljudskih resursa za podršku preduzetništvu;
• Razvoj infrastrukture za podršku razvoju preduzetništva;
• Pružanja podrške malim i srednjim preduzeća;
• Privlačenje investitora.

Do sada je Agencija PREDA-PD je do sada uspješno realizovala sljedeće projekte: Razvoj preduzetničkog inkubatora Prijedor, Biciklom za turizam bez granica, Razvoj cjeloživotnog učenja za povećanje konkurentnosti i zapošljavanja-DELICE, Klasteri znanja, inovacija i dizajna u JI Evropi-Idwood kao i mnoge druge. Implementirani projekti su podržani od strane Delegacije Evropske Unije te u okviru programa FP7, South-East Europe, Adriatic, USAID-a, GIZ-a i drugih.

U projektu COTON (Contributing to increased functionality and employability in Republika Srpska and Una-Sana Canton), koji se realizuje u okviru aktivnosti programa PrilikaPlus, PREDA zajedno sa ostalim partnerima iz regiona radi na aktivnostima koje će dovesti do poboljšanja koncepta stručnog obrazovanja na području grada Prijedora,opština Novi Grad, Kostajnica i Kozarska Dubica. Agencija PREDA je takođe unutar COTON projekta zadužena za koordinaciju i konsalting partnera širom BiH.

Kontakt:

Poslovni centar Prijedor
Aleja kozarskog odreda bb
79 101 Prijedor
Bosna i Hercegovina
Tel.: +387 52 241 600
Faks: +387 52 241 601
Web: www.preda.rs.ba