Analiza potreba – prvi korak u povezivanju privrede i obrazovnog sistema

Neophodno je stvoriti funkcionalnu i trajnu vezu između obrazovnih institucija i privrede kako bi proizvodna preduzeća na odgovarajući način i na vrijeme zadovoljila svoje potrebe za radnom snagom.

Ovo je jedan od zajedničkih stavova učesnika panel diskusije „Povezivanje obrazovnog sistema sa specifičnim sektorskim potrebama tržišta rada: Analiza potreba“, koja je održana 24.12.2014. u Banja Luci u organizaciji programa PrilikaPlus i Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske (RS). Da bi se izgradila sistemska veza između privrede i obrazovanja neophodno je detaljno izvršiti analizu potreba privrede za radnom snagom, koja će poslužiti kao ishodište za naredne korake u procesu formalnog obrazovanja kao i tokom izrade i realizacije obuke i stručnog osposobljavanja odraslih.

Prisutni su se usaglasili da bi nadležne institucije trebale pomoći privredi da stvori uslove za sprovođenje praktične nastave za učenike srednjih škola i na taj način uspostaviti dobru osnovu za stvaranje stručne radne snage. Smatraju da je sve značajnija uloga inicijativa koje u svom radu spajaju različite aktere, od poslodavaca preko obrazovnih institucija do tržišta rada. Na ovaj način  se može najbolje odgovoriti na sve veći izazov nezaposlenosti s jedne, i nedostatka stručno osposobljene radne snage, s druge strane.

U radu panel diskusije pored članova tima PrilikePlus učestvovali su i predstavnici  Ministarstva prosvjete i kulture RS, poslodavaca, visokoškolskih ustanova, omladinskih organizacija, sindikata i razvojnih  agencija.

Pomoćnica za visoko obrazovanje ministra prosvjete i kulture Radmila Pejić upoznala je prisutne sa upisnom politikom ministarstva uz zaključak da dosadašnja praksa i napori nisu doveli do punog usaglašavanja broja upisanih studenata na pojedinim studijskim grupama sa zahtjevima tržišta rada. Ona je takođe navela da ministarstvo planira uključiti predstavnike poslodavaca u proces izrade upisne politike i na taj način uskladiti broj upisanih đaka i studenata sa potrebama privrede.

Svoje bogato iskustvo u radu sa procesom analize potreba sa učesnicima diskusije podijelili su i članovi projektnog tima agencije PREDA i Privredne komore Republike Srpske. Voditelj programa PrilikaPlus Nikola Dragović predstavio je u osnovnim crtama metodologiju analize potreba za specifičnim zanimanjima koju je program razvio tokom prve faze svog rada od 2011. do 2014. godine.

Današnja panel diskusija je tek prva u nizu koji slijedi s ciljem da se otvori prostor za dijalog na temu – kako organizovati proces stručnog osposobljavanja i usavršavanja nezaposlenih i srednjoškolske omladine, sa umanjenjem broja nezaposlenih kao krajnjim ishodom. Sljedeća diskusija u ovom ciklusu održaće se u februaru 2015.