Srbac: Završena obuka za duboresce

Banja Luka, 03.12.2015. Petnaest polaznika završilo je 02.12.2015. obuku za zanimanje stolar za duborez – duborezac u Centru za stručno obrazovanje odraslih WMTA Srbac. 

FOTOWMTzanovisajtdec15

Pokretanje i rad Centra WMTA podržala je Vlada Švajcarske u okviru aktivnosti programa PrilikaPlus kojeg provodi Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća.

Obuka, koja je počela sredinom oktobra, sastojala se od 20 časova teoretske i 44 časa praktične obuke, a realizovana je u saradnji sa preduzećem sa dugogodišnjim iskustvom u izradi duboreza – Stolarija Nešo d.o.o., Banjaluka. Polaznici su stekli znanja o materijalima i tehnikama koje se koriste kod obrade drveta duborezom, nakon čega su pristupili praktičnoj izradi duboreza ručnim dlijetima na masivnim drvenim pločama uz stalnu stručnu podršku WMTA praktičnih predavača.

Stručna obuka je realizovana u okviru projekta „Podrška obrazovanju odraslih“ kojeg podržava njemačka razvojna agencija GIZ.