Obuka (stručno usavršavanje) profesora i nastavnika praktične nastave srednjih tehničkih škola na Mašinskom fakultetu, Banjaluka

Cilj projekta “Obuka (stručno usavršavanje) profesora i nastavnika praktične nastave srednjih tehničkih škola na Mašinskom fakultetu, Banjaluka”, koji se realizovao u okviru aktivnosti programa PrilikaPlus, je da se kroz predavanja i vježbe dodatno edukuje nastavno osoblje u srednjim tehničkim školama metalske struke i pripremi za vođenje nastave o savremenim tehnologijama.

Pročitaj više

Projekat unapređenja strukovnog obrazovanja u Hercegovačko-neretvanskom kantonu/ županiji u metalskom i ugostiteljskom sektoru

Realizacija „Projekta za unaprijeđenja strukovnog obrazovanja u Hercegovačko-neretvanskom kantonu/ županiji (HNK/Ž) u metalskom i ugostiteljskom sektoru” podrazumijeva prikupljanje i analizu informacija o potrebnim kvalifikacijama i vještinama radne snage, kao i o potrebama za zapošljavanje a sve u cilju uspostavljanje sistemskih veza među akterima na tržištu rada.

Pročitaj više