Fasader termoizolacionih fasada

Fasader termoizolacionih fasada je zanimanje u kojem zaposlenik obavlja sljedeće dužnosti: organizuje radno mjesto, priprema zidnu podlogu, ugrađuje i fasadne i termoizolacione materijale te čisti i uređuje objekat.

Program obuke možete preuzeti ovdje.