Fondacija Hastor

Fondacija HASTOR je dobrotvorna, neprofitna organizacija koja od 2006. godine svojim radom podržava i osnažuje djecu i mlade u nastojanju da postanu samosvjesni lideri u svojim zajednicama.

Takt fotoOsnovna ideja i cilj Fondacije Hastor je pružiti šansu mladima da svojim uspješnim školovanjem kao i volonterskim radom učestvuju u razvijanju lokalnih zajednica i vlastitih resursa.

Misija
Misija Fondacije je da udruži raspoložive finansijske i ljudske resurse te ih pravednije i efikasnije usmjeri u razvoj obrazovanja. Jačanje ljudskih potencijala je imperativ!

U budućnosti, Fondacija Hastor će nastojati razvijati poduzetnički duh kod mladih sa ciljem aktiviranja njihovih kreativnih potencijala i finansijskom pomoći motivirati ih na realizaciju ideja i zadatih ciljeva a sve kako bi mogli doprinijeti pozitivnim promjenama u BH društvu.

Uz podršku Vlade Švajcarske, u okviru programa PrilikaPlus i vodećim preduzećima iz automobilske industrije u BiH, Fondacija je učestvovala u realizaciji TAKT akademije.

Kontakt:

Fondacija Hastor
Bulevar Meše Selimovića 16
71000 Sarajevo
Tel.: +387 033 774 823
E-mail: fondacija@hastor.ba
Web: www.fondacijahastor.ba