Format, Sarajevo

Centar za specijalističke edukacije  – Format je centar za neformalno obrazovanje odraslih osoba. Osnovan je u oktobru mjesecu 2012. godine. Inciran je od strane Ećo Company a rad Centra podržala je i Vlada Švicarske u okviru aktivnosti programa PrilikaPlus kojeg provodi Republička agencija za mala i srednja preduzeća (RARS).

logotip FORMAT

Nastao je kao odgovor na jedno od najvećih problema koje nailazimo u drvnoj industriji, a to je nemogućnost educiranja i stručnog osposobljavanja svih kadrova u ovoj branši, počev od stolara, tapetara, lakirera, CNC operatera, CNC programera preko enterijerista i dizajnera, do osoblja srednjeg menadžmenta.
Misija Formata je specijalizacija, razvoj i primjena znanja i kompetencija u dizajnu i tehnologiji u industriji namještaja. Vizija centra je da svaka BH kompanija u industriji namještaja bazira svoj rast i razvoj na usavršavanju ljudskih potencijala.
Ciljevi centra su: lakši pronalazak i rast zaposlenja; specijalizacija za ona radna mjesta koja su u skladu sa potrebama tržišta; bolja pozicija i veća konkurentnost kroz osobni rast i razvoj; nadogradnja znanja i kompetencija kroz neformalno obrazovanje i praktičnu nastavu; povezivanje obrazovnih institucija sa privredom; jaka suradnja između studenata, nezaposlenih, zaposlenih željnjih usavršavanja i poslodavaca.

Centar Format ima dvije osnovne djelatnosti: edukaciju (stručne obuke, kursevi i seminari) i povezivanje obrazovnih institucija sa realnim sektorom. Format svoj pristup stručnim obukama zasniva na DACUM metodologiji, koja podrazumijeva 4 koraka: DACUM mapu, Curriculum, Izvedbeni program i Testne instrumente. Svaki program podrazumijeva 20% teoretske i 80% praktične nastave. Predavači su dugogodišnji, iskusni praktičari, koji su prošli posebne pedagoške i andragoške metode u sklopu Certificiranja po Modelu Prilika Plus.

Obuke po Modelu Prilka Plus: Obuka za CNC operatera i CNC programera, Obuka za stolara pločastog namještaja, Obuka za tapetara, Obuka za lakirera, Napredna eduakcija za dizajn enterijera.

Centar Format u 2015 godini ima preko 10 izvedenih obuka sa oko 100 polaznika, što je rezultiralo zapošljavanjem oko 50 osoba.

Dobro nam došli!

Kontakt:

Centar za specijalističke edukacije Format
Pijačna 14k
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 33 765 335
Fax: +387 33 765 336
E-mail: info(at)format.ba
Web: www.format.ba