Gradska razvojna agencija Istočno Sarajevo – RAIS

Gradska razvojna agencija Istočno Sarajevo (RAIS) je neprofitna razvojna agencija sa ciljem promocije, predstavljanja, koordinisanja, planiranja i sprovođenja razvojnih aktivnosti na području grada Istočno Sarajevo.
Osnivač agencije je Grad Istočno Sarajevo i šest opština udruženih u grad (Sokolac, Pale, Istočni Stari Grad, Istočno Novo Sarajevo, Istočna Ilidža i Trnovo).

LogoRAIS_CIR_zasajt

Agencija, zajedno sa partnerima iz Trebinja, Bihaća, Istočnog Sarajeva, Doboja, Prijedora o ZVornika, učestvuje u realizaciji projekta COTON.

Misija RAIS-a je stvaranje pozitivnog poslovnog okruženja i unaprijeđenje ukupne socioeknomske situacije na području grada kroz saradanju sa domaćim javnim, privatnim i nevladinim sektorom, kao i međunarodnim organizacijama uz postizanje ravnomjernog ekonomskog razvoja svih šest opština u sastavu grada Istočno Sarajevo.

RAIS predstavlja instrument za stvaranje razvojne mreže na području grada Istočno Sarajevo putem koje se identifikuju pojedinačne potrebe svake od šest opština, njihova međusobna povezanost kao i projekti od značaja za grad u cjelini. Radi na prezentaciji i promociji privrednih potencijala grada, pripremi i izradi razvojnih projekata, kao i na apliciranju za sredstva potrebna za implementaciju istih. RAIS i opštinska odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti su ključni učesnici u izradi i sprovođenju strategija ekonomskog razvoja na lokalnom nivou.

Cilj Agencije je i da aktivno pruža informacije o neiskorištenim industrijskim kapacitetima i prirodnim resursima, subvencijama domaćih vlasti, međunarodnih donatora, EU fondova kao i drugim mogućnostima finansiranja, procedurama za registrovanje preduzeća, organizovanje stručnih seminara, radionica.

Kontakt:

Gradska razvojna agencija Istočno Sarajevo – RAIS
Stefana Nemanje 14
71123 Istočno Sarajevo
Republika Srpska
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 57 342 636
Fax: +387 57 342 636
E-mail: info(at)rais.rs.ba
Web: www.rais.rs.ba