Iskustva dualnog sistema obrazovanja i obuke u BiH prema modelu „PrilikaPlus“ predstavljena u Srbiji

Novi Sad, 18.11.2016. Voditelj programa „PrilikaPlus“ Nikola Dragović, prezentovao je danas u Novom Sadu, u okviru Drugog foruma o privrednoj saradnji Republike Srpske i Srbije, koncept uvođenja elemenata dualnog sistema obrazovanja i obuke u BiH prema modelu „PrilikaPlus“. Prezentacija je izazvala veliko interesovanje prisutnih, budući da Srbija najavljuje uvođenje ovog koncepta u svoj obrazovni sistem.

Dragović je ukratko predstavio stanje u BiH, posebno se osvrnuvši na neusklađenost između zahtjeva poslodavaca i raspoloživog kadrovskog potencijala, kao i dosadašnje rezultate Programa na prevazilaženju ovog problema. Učesnici foruma su upoznati sa aktivnostima koje su provedene u prethodnom periodu, a koje su se odnosile na procjenu kapaciteta srednjih stručnih škola i poslodavaca za realizaciju dijela stručne prakse u preduzećima, ali i poboljšanja uslova za izvođenje praktične nastave u školskim radionicama.

U tom kontekstu, zahvaljujući programu „PrilikaPlus“, 25 srednjih stručnih škola ušlo je u program opremanja školskih radionica i proces prilagođavanja modula praktične nastave iz 6 struka i 28 zanimanja. Oko 1600 učenika dio prakse obavljaće u 119 preduzeća. Takođe, 158 profesora stručnih predmeta i praktične nastave usavršilo je svoja znanja kroz obuku na Mašinskom fakultetu u Banjaluci i osam preduzeća, a u planu je nastavak edukacije.

Drugi forum o privrednoj saradnji Republike Srpske i Srbije organizovale su Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća i Razvojna agencija Srbije, a okupio je preko 200 preduzeća, klastera, razvojnih agencija i institucija iz Republike Srpske, Srbije, Mađarske, Rumunije, Bugarske i Slovenije. Forumu su prisustvovali predsjednik Pokrajinske vlade Vojvodine, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske, ministar industrije, energetike i rudarstva RS i ministar za ekonomske odnose i regionalnu saradnju RS, kao i predstavnici razvojnih agencija i drugih razvojnih institucija.