Još dvije grupe profesora prakse završile multidisciplinarnu obuku

Banja Luka, 13.06.2016. Završnom evaluacijom i dodjelama sertifikata juče je na Mašinskom fakultetu u Banjaluci završena multidisciplinarna obuka za još dvije grupe polaznika u okviru projekta „Obuka (stručno usavršavanje) profesora i nastavnika praktične nastave srednjih tehničkih škola“.

Obuka je sadržavala teoretski dio koji su realizovali predavači sa Mašinskog fakulteta i praktičnu jednodnevnu obuku u partnerskim preduzećima.

ObukaMEFjun16

Polaznici su se upoznali sa novim dostignućima u oblastima: hidraulika, CNC programiranje, mehatronika, robotika, motori i motorna vozila, zavarivanje i ispitivanje materijala, mjerenje i 3D skeniranje modela te brza izrada prototipa modela i alata.

Edukacija za naredenu grupu polaznika, koja će biti i završna u okviru realizacije projekta „Obuka (stručno usavršavanje) profesora i nastavnika praktične nastave srednjih tehničkih škola“, počeće 20.06.2016. godine.