INTERA – Tehnološki park, Mostar

INTERA Tehnološki Park (TP) Mostar kao neprofitna i nevladina organizacija, nastala je s ciljem poticanja, podržavanja i promocije razvojnih, tehnoloških i inovativnih projekata, te doprinosa podizanju kvaliteta i konkurentnosti radne snage u Hercegovini i BiH uopšteno.

Glavne aktivnosti INTERA TP-a, čije pokretanje je podržala Vlada Švajcarske kroz rad programa PrilikaPlus, su:
Poslovni inkubator za promociju i podršku razvoju preduzetništva namijenjen mladim preduzetnicima i start-up preduzećima. Glavni zadatak je olakšati i ubrzati nastanak i rast novih mladih preduzeća te njihov izlazak na strana tržišta, ali i ‘udomiti’ postojeća, već afirmisana tehnološki orijentirana preduzeća kako bi se postigao sinergijski efekt integriranog poslovnog okruženja.

Obuke i edukacije u tri segmenta:
a) savremena tehnologija obrade metala na CNC mašinama (eng. Computer Numeric Control) za operatere i programere CNC strojeva, te korisnike CAD (eng. Computer Aided Design) softverskih alata u oblasti mašinske industrije. U protekle 2 godine je organizovano 5 ciklusa obuke kroz koje je prošlo preko 100 polaznika. Značajan broj polaznika nakon završene obuke pronašao je zaposlenje u ovoj struci.

b) program prakse za mlade u IT tehnologijama gdje mladi, dominantno studenti IT fakulteta imaju priliku raditi na stvarnim projektima dodijeljenim od preduzeća iz ovog sektora. Kroz ovaj program je do sada prošlo preko 250 studenata, od čega je više od 30% dobilo priliku za zaposlenje.

c) unapređenje poslovnih i menadžerskih vještina svih onih koji su spremni uložiti u vlastiti razvoj. Ideja je na jednom mjestu pružati zanimljive i korisne edukacije iz raznih poslovnih područja kako bi pomogli preduzećima i pojedincima u povećanju njihovih poslovnih kompetencija.

3. Poslovno umrežavanje, internacionalizacija i promocija proizvodnih preduzeća i djelatnosti. U tu svrhu, uspostavljen je Poslovni Izlog Hercegovine tj. stalna postavka izvoznih proizvoda iz Hercegovine.

4. Poslovni prostori – poslovni prostori, kancelarije i dvorane – vrhunska infrastruktura i moderan ambijent koji žele biti dio profesionalnog poslovnog okruženja ili organizuju poslovni sastanak, edukaciju ili seminar.

5. Centar za tehničku kulturu, poseban projekt INTERA TP-a, više na www.ctk.ba.

Kontakt:
INTERA – Tehnološki park
Bišće polje bb
8000 Mostar
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 36 327 972
Fax: +387 36 327 972
E-mail: info@intera.ba
Web: www.intera.ba

Newsletter

Želite da Vam šaljemo informacije o našim aktivnostima? Prijavite se.

0 0