Takt akademija, Sarajevo, Visoko

U okviru aktivnosti programa PrilikaPlus kojeg podržava Vlada Švajcarske a provodi Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća (RARS), Fondacija Hastor je, u saradnji sa vodećim kompanijama iz automobilske industrije u Bosni i Hercegovini, pokrenula program obuka pod nazivom Takt akademija.

Cilj Akademije je da obezbijedi obuku i ljudske resurse čija će znanja i vještine biti prilagođena radu sa najnovijim tehnologijama, po najmodernijim metodologijama obuke, a za rad u vodećim BiH kompanijma: Prevent Grupacija, Bekto Precisa, Mann Hummel i Cimos. Obuka se sastoji od teoretskog dijela, koji uključuje predavanja od strane industrijskih eksperata i od praktične nastave koja će se izvoditi na lokaciji potencijalnog poslodavca. Po završetku programa, polaznici će dobiti priliku za zaposlenje u navedenim kompanijama.

Automobilska industrija u posljednih nekoliko godina u Bosni i Hercegovini bilježi konstantni rast u obimu investicija, ostvarenog izvoza i broja otvorenih radnih mjesta. U svrhu osiguranja daljeg napretka automobilske industrije potrebno je obezbijediti neophodne kadrove koji će svojim vještinama i znanjima doprinijeti razvoju i uspješnosti preduzeća u automobilskoj, ali i drugim industrijama. Postojeća neusklađenost vještina između obrazovanja i potreba kompanija u automobilskoj industriji u Bosni i Hercegovini predstavlja ozbiljan izazov, a dugoročno nerješavanje ove situacije značajnu prijetnju po industriju.

Takt akademija nudi sistematičan pristup prilagođavanju potrebama tržišta rada. Na osnovu istraživanja koje je provela Fondacija Hastor u saradnji sa partnerima, te jasnih smjernica navedenih kompanija definisane su kadrovske potrebe, a u skladu sa potrebama napravljen program kojim će polaznici u periodu obuke dobiti znanje, vještine i praksu neophodnu za zaposlenje u BiH automobilskoj industriji, za najmodernije tehnologije, po najuspješnijim metodologijama obuke.

TAKT akademija će raditi na osposobljavanju kadrova i za potrebe drugih industrija, jer je dugoročni cilj ovog projekta osnaživanje i izgradnja ljudskih resursa za razvoj industrijske proizvodnje u Bosni i Hercegovini.

 

Newsletter

Želite da Vam šaljemo informacije o našim aktivnostima? Prijavite se.

0 0