Kako povezati teoriju i praksu u sektoru obrade drveta – švajcarsko iskustvo

Banja Luka, 19.09.2016. Ne smijemo ostati na jednom mjestu, nekada posao ide dobro i mislite „uradio sam to, uspješan sam“, ali za godinu, dvije može biti drugačije – kaže u razgovoru za www.prilikaplus.ba predavač sa Univerziteta za primjenjene nauke iz Berna, Kurt Vitrih. Neophodno je prihvatiti stav da stvari treba trajno unapređivati, stalno učiti, uvijek tražiti nove mogućnosti, biti inovativan.

Prvi obrazovni modul drugog ciklusa obuka u okviru projekta „Razvijanje liderstva i vještina u industriji namještaja i prerade drveta“ održan je od 07. do 10. septembra ove godine u Banjaluci. Obuku pohađaju polaznici iz srednjeg i višeg nivoa menadžmenta iz preduzeća u sektoru proizvodnje namještaja i prerade drveta, kao i stručnjaci za edukaciju u ovom sektoru.

Obrazovni ciklus koji traje godinu dana, vode iskusni predavači sa Univerziteta za primjenjene nauke u Bernu. Rukovodilac Centra za razvoj i saradnju pri Univerzitetu, Kurt Vitrih za www.prilikaplus.ba kaže da su se predavači ove ugledne švajcarske obrazovne institucije tokom realizacije prvog ciklusa obuka upoznali sa nivoom znanja, interesima i očekivanjima polaznika i da se nastoje prilagoditi njihovim konkretnim interesima.

Na Univerzitetu za primjenjene nauke su svjesni da širom svijeta postoji mnogo različitih obuka koje se bave obrazovanjem u sektoru upravljanja i unapređenjem vještina. 

„Iz našeg iskustva iz Švajcarske i inostranstva, vidimo da mnogo ljudi iz srednjeg menadžmenta ponekad imaju problem da prenesu opšte znanje u smislu alata, upravljanja, marketinga, u praktičnu akciju. Naš pristup je, i mogu reći da je to naša specifičnost, da želimo povezati sve stvari koje podučavamo i o kojima raspravljamo sa ljudima u drvnom sektoru“, kaže Vitrih, koji ima više od 20 godina iskustva u međunarodnim projektima i savjetodavnim uslugama u oblasti obrade drveta.

bfh_logo_a_en_100_rgbAktivnosti projekta „Razvijanje liderstva i vještina u industriji namještaja i prerade drveta“ se realizuju uz podršku Vlade Švajcarske u okviru programa PrilikaPlus kojeg provodi Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća (RARS). Obuku u okviru projekta realizuju stručnjaci Centra za razvoj i saradnju pri Univerzitetu za primjenjene nauke iz Berna (Švajcarska) u saradnji sa Centrom za specijalističku edukaciju „Format“ iz Sarajeva.

„Polaznicima treba omogućiti da vide na praktičnom primjeru šta znače četiri segmenta marketinga, šta znači imati horizontalnu strukturu organizacije u preduzeću, ne samo na papiru već to prenijeti i u dnevni posao i shvatiti – ja sam na tom položaju i ja treba da odlučujem o određenim zadacima. To spaja praksu sektora prerade drveta i industrije namještaja sa teorijom upravljanja i vještinama. Ovo je specijalnost koju želimo prenijeti ljudima“.

I teorija i praksa

Predavači Univerziteta za primjenjene nauke iz Berna polaznicima nastoje ukazati na neraskidivu vezu između teoretskog i praktičnog dijela obuke a polaznici su često u prilici da razmjenjuju iskustva, kako međusobno tako i sa predavačima.
„Veza između prakse i teoretskog znanja, to je ono što pokušavamo uraditi, i što mislimo da bi trebalo učiniti ovu obuku malo drugačijom“, kaže Vitrih. “Sigurni smo da bi se pojedini dijelovi ove obuke mogli upotrijebiti i u nekim drugim tehničkim sektorima kao što je npr. obrada metala. I ovo je jedna od stvari  koja je u fokusu našeg rada, na koju stavljamo naglasak.“

LSDTFOTO1

Kao jedan od najznačajnijih aspekata švajcarskog iskustva, naš sagovornik ističe težnju da se uvijek bude inovativan, okrenut prema istraživanju novih tehničkih i tehnoloških rješenja. Takođe, naglašava da je ovaj projekat prilika i za predavače iz Švajcarske da nešto nauče od polaznika.

„To je stvar koja ide u oba smjera, i jedni i drugi možemo učiti. Industrije su sa strukturalnog aspekta donekle različite, Švajcarska je jedna od država koja ima veoma visoke plate. Teško nam je da se takmičimo sa preduzećima koja imaju manje plate, naš pristup može biti samo specijalizacija na visokom nivou, moramo biti veoma inovativni. Ovdje u BiH je drugačije, imate šansu da proizvodite za evropsko, međunarodno i lokalno tržište jer ste još uvijek kompetitivni i vi to radite na veoma dobrom nivou, dakle ovo je drugačiji pristup. Što bi se moglo naučiti iz švajcarskog iskustva – ne smijemo ostati na jednom mjestu, nekada posao ide dobro i mislite uradio sam to, uspješan sam, ali za godinu – dvije može biti drugačije, neophodno je prihvatiti stav da stvari treba trajno unapređivati, stalno učiti, uvijek tražiti nove mogućnosti, biti inovativan, a ne samo misliti ok, uradio sam to. “Mislim da je ovo najbitnija poruka koju možemo ovim ljudima (polaznicima, nap. BN) prenijeti od švajcarskog iskustva, obzirom da smo mi zemlja koja mora biti inovativna kako bi bila kompetitivna“, kaže Vitrih.

Uvezati sve aktere u sektoru obrade drveta i industriji namještaja 

Smatra da je ovu vrstu obuka „u ovom ili onom obliku“ neophodno nastaviti i nakon što projekat „Razvijanje liderstva i vještina u industriji namještaja i prerade drveta“ završi krajem 2018. godine. Neophodno je uvezati različite partnere kako bi se to desilo: obrazovne institucije, preduzeća, konsultantske kompanije.
„Ovo je izazov za nas za naredne dvije godine da izgradimo mrežu ljudi i institucija koje su zainteresovane da preuzmu znanje sa ovog treninga i da ga ponude kroz odgovarajuće uslove ovdje u zemlji i na Balkanu. Drugo, mi uvijek stremimo da nađemo rješenje kako bi mogli nastaviti saradnju sa našim partnerima u budućnosti kada takvi programi završe. I tu tražimo da nađemo rješenja između institucija kao što su univerzitet i pružaoci usluga. Imamo mnogo ljudi koji studiraju u Švajcarskoj, mnogo poslovnih veza sa BiH, u sektoru obrade drveta, tako da moramo biti spremni da radimo i bez finansijske podrške.“

Vitrih ističe da ponekad ima osjećaj da ovdašnji ljudi nisu svjesni kakve mogućnosti ima BiH, brojne komparativne prednosti u sektoru obrade drveta i industriji namještaja.
„Dobro ste locirani u Evropi, imate mnogo izvora drveta, dobro obrazovane ljude, imate sve pretpostavke da budete još uspješniji i na međunarodnom tržištu. Kada bi malo radili na tome, da podržite preduzeća koja rade u tom sektoru, to bi bilo odlično, ali to podrazumijeva i podršku vlade, samih preduzeća, privrede u cjelini. Vidio sam dosta država, upoznao se sa njihovim sektorom obrade drveta i čini mi se da se BiH potcjenjuje svoje potencijale,“ zaključuje Vitrih.

Naredni obrazovni modul u okviru projekta „Razvijanje liderstva i vještina u industriji namještaja i prerade drveta“ biće održan od 19. do 22. oktobra u Sarajevu.