Knežević: Privrednici su spremni da učestvuju u provođenju praktične nastave

Banjaluka, 11.03.2016. „Glavni značaj realizacije projekta “Obuka (stručno usavršavanje) profesora i nastavnika praktične nastave srednjih tehničkih škola na Mašinskom fakultetu u Banjaluci” ogleda se u tome što profesori iz srednjih tehničkih škola u Republici Srpskoj imaju priliku da se upoznaju sa najnovijim naučnim i tehničkim dostignućima, tehnologijama i opremom”, kaže za prilikaplus.ba dekan Mašinskog fakulteta u Banjaluci prof.dr Darko Knežević.

dekanMF_mart16Prve dvije grupe polaznika projekta završili su dodatnu edukaciju 27.02.2016. godine posjetom partnerskim preduzećima nakon petodnevne obuke u laboratorijama Mašinskog fakulteta. Prema planiranim aktivnostima, do kraja juna će 154 profesora i nastavnika praktične nastave, raspoređeni u 12 grupa, završiti dodatnu obuku u oblastima: CAD projektovanja, CNC programiranja, mehatronike i robotike, zavarivanja, brze izrade prototipa, motora i motornih vozila, hidraulike i pneumatike.
Aktivnosti projekta podržava Vlada Švajcarske u okviru programa PrilikaPlus kojeg provodi Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća.

Profesore Kneževiću, (nap. foto drugi slijeva) šta će realizacije projekta “Obuka (stručno usavršavanje) profesora i nastavnika praktične nastave srednjih tehničkih škola” donijeti polaznicima ?

Jedan od glavnih identifikovanih nedostataka u privredi Republike Srpske, ali i cijele BiH, je loša obučenost majstora i tehničara mašinske struke. Kako ove kadrove školuju srednje tehničke škole, Mašinski fakultet želi da doprinese sistemskom rješavanju ovog problema, a prvi korak je obuka profesora srednjih škola, koji onda stečena znanja treba da prenesu na svoje đake.

Šta provođenje projekta znači za Mašinski fakultet u Banjaluci?

U prvom redu, omogućava da šira stručna javnost u cijeloj Bosni i Hercegovini bude upoznata sa naučnim i stručnim potencijalima Mašinskog fakulteta u Banjoj Luci. Mašinski fakultet raspolaže sa kvalitetnim kadrovima i vrhunskom opremom, zbog čega želimo da se nametnemo kao vodeća visokoobrazovna ustanova iz oblasti mašinstva u Bosni i Hercegovini. Pored naučnog i obrazovnog rada, Mašinski fakultet je sposoban da sarađuje sa privrenim subjektima i rješava konkretne problem koji se javljaju u preduzećima. Sve ovo postaje vidljivo kroz realizaciju projekta “Obuka (stručno usavršavanje) profesora i nastavnika praktične nastave srednjih tehničkih škola”.

Vaš Fakultet ima značajnu i dugotrajnu saradnju sa privredom, na osnovu tog iskustva, u kojoj mjeri su naši privrednici u prilici i spremni da učestvuju u procesu sprovođenja praktične nastave?

Mašinski fakultet je veoma potreban privredi, u prvom redu banjalučke regije, ali i Republike Srpske i Bosne i Hercegovine u cjelini. Ozbiljni privrednici iz oblasti mašinske industrije su toga svjesni i pokazuju veliki interes za saradnju sa Mašinskim fakultetom. Zbog toga je i spremnost privrednika da učestvuju u procesu sprovođenja praktične nastave izuzetno velika.

Koja je uloga visokog školstva u unaprijeđenju procesa praktične nastave i njegove realizacije u privredi?

Kao posljedica rata na ovim prostorima, promjene društveno ekonomskog uređenja i uopšte tranzicije, došlo je do urušavanja i prestanka rada velikih privrednih subjekata iz mašinske industrije. Takav proces je doveo do diskontinuiteta u prenošenju znanja i iskustava sa jedne generacije na drugu, i zbog toga se sada u privredi osjeća nedostatak mladih i kvalitetnih majstora i tehničara (nešto je bolja situacija sa inženjerima).
Mašinski fakultet u Banjoj Luci je jedna od rijetkih ustanova koja raspolaže teorijskim i praktičnim znanjima potrebnim za razvoj mašinske industrije.
Takođe, profesori, asistenti i saradnici na Mašinskom fakultetu prate najnovija naučna i tehnička dostignuća i Fakultet raspolaže sa najnovijom opremom uz čije korišćenje smo u stanju da znanja sa kojima raspolažemo prenesemo i na druge. Zbog svega navedenog smatramo da smo nezaobilazna ustanova u procesu unapređenja praktične nastave u srednjim tehničkim školama i doprinosa bržem razvoju privrednih subjekata iz oblasti mašinstva.