Konferencija o stručnom obrazovanju i obuci u Beču

Banja Luka, 23.05.2016. Delegacija programa PrilikaPlus predstavila je aktivnosti i dostignuća programa na prvoj konferenciji posvećenoj saradnji i razmjeni informacija zemalja zapadnog Balkana u procesu stručnog obrazovanja i obuke i učenja na radnom mjestu – (eng.“Building a Western Balkans Alliance for Work-Based Learning”)  koja se od 18. do 20. maja održala u  Beču. (foto: www.advantageaustria.org)

20160518_VET_Conference__52_

U radu konferencije učestvovalo je više od 160 profesionalaca iz regije zapadnog Balkana koji su iz različitih aspekata uključeni u pitanje realizacije dualnog obrazovanja. Konferencija je bila dobra prilika za uspostavljanje i unapređenje dijaloga između predstavnika privatnog sektora, vlasti, centara za stručnu obuku i civilnog društva.

Učesnici su takođe imali priliku da prisustvuju radionicama na temu funkcionisanja vlasti i finansija te posjete jednu od stručnih srednjih škola u Beču i preduzeća koja primaju učenike na praktičnu nastavu.