Korak naprijed u približavanju privrede i školstva u Unsko – sanskom kantonu

Bihać, 05.04.2016. Prema rezultatima istraživanja koje je tokom januara i februara ove godine realizovao tim Privredne komore Unsko – sanskog kantona u okviru projekta COTON, skoro 90 odsto anketiranih preduzeća u ovom kantonu trenutno ne prima učenike na praktičnu nastavu. Tokom jučerašnje prezentacije rezultata istraživanja u Bihaću članovima fokus – grupe, navedeno je da dvije trećine od 118 anketiranih preduzeća nije spremno da primi učenike na praksu.

Projekat COTON se uz podršku Vlade Švajcarske realizuje u okviru programa PrilikaPlus kojeg implementira Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća.

Menadžer programa PrilikaPlus, Nikola Dragović smatra da ovakva istraživanja predstavljaju polaznu osnovu za nastavak aktivnosti u približavanju privrede i strukovnih škola te realizaciji učeničke prakse u pogonima lokalnih preduzeća. „Glavni smisao ovakvih istraživanja je da posluži kao platforma za razvoj obrazovanja, oni predstavljaju odličnu osnovu za naredna planiranja”.

Istraživanje je takođe pokazalo da niko od anketiranih privrednika nije imao priliku da učestvuje u kreiranju upisne politike.

Ministar obrazovanja Unsko-sanskog kantona, Adis Muharemović podržao je, otvarajući jučerašnju prezentaciju, aktivnosti projekta COTON te naglasio značaj usaglašavanja potreba privrede i funkcionisanja školstva. „Jedan od glavnih problema obrazovanja kod nas je da se ne prilagođava dovoljno brzo promjenema na tržištu rada. Neophodno je prepoznati šta se sada traži i šta će na tržištu rada biti aktuelno u budućnosti“, naveo je ministar Muharemović.

U radi fokus – grupe učestvovali su predstavnici privrede, lokalne i kantonalne administracije, sindikata te  Zavoda za zapošljavanje.