Mašinski fakultet u Banjaluci

Mašinski fakultet u Banjaluci je obrazovna institucija sa više od 40 godina iskustva. Osnovan je 1971. godine i od tada je na njegovim katedrama diplomu steklu 1730 inženjera mašinstva. Danas zapošljava 27 doktora nauka, 17 magistara i 3 diplomirana inženjera.

Zahvaljujući bogatom iskuMasfax2stvu i radu sa studentima kao i kvalitetnom timu zaposlenih, Fakultet je veoma cijenjena obrazovna institucija, ne samo u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, već i na regionalnom nivou.

Činjenica da su njegove laboratorije opremljene modernim učilima i opremom još više doprinosi. Fakultet raspolaže modernom opremom u sljedećim oblastima:

• CAD (eng.computer-aided design) – projektovanje pomoću računara,
• CNC programiranje i rezanje metala,
• hidraulika,
• pneumatika i automatika,
• zavarivanje,
• brza izrada prototipova,
• testiranje materijala te
• motori i vozila.

Tokom posljednjih par godina u vrhunsku opremu u laboratorijama je uloženo pet miliona KM.
Uslovi i oprema u njima odgovaraju radnom okruženju u industriji, što je značajan preduslov za kvalitetnu realizaciju praktične nastave.

Mašinski fakultet je partner u realizaciji projekta “Obuka (stručno usavršavanje) profesora i nastavnika praktične nastave srednjih tehničkih škola“.

Kontakt:

Univerzitet u Banjoj Luci
Vojvode Stepe Stepanovića 71
78000 Banja Luka
Republika Srpska
Bosna i Hercegovina
Tel: + 387 (0)51 433 000
Web: www.mf-bl.com