Menadžeri usavršavaju stručne vještine

Sarajevo, 20.10.2016.  “Finansije i kontrola kvaliteta u industriji namještaja i prerade drveta” bila je tema drugog po redu modula u okviru projekta „Razvoj liderstva i stručnih vještina u industriji namještaja i prerade drveta”, koji je juče počeo u Sarajevu.

Polaznici obuke su predstavnici top i srednjeg menadžmenta regionalnih renomiranih kompanija kao što su Ećo Company, Standard Prnjavor, Standard Furniture Srbija, Daccomet, Milinković, Normativ, Imaco, Ado-Pasa, Ammaro, Productcoop, kao i nastavnici i profesori  sa BH fakulteta i instituta, koji žele da unaprijede svoja znanja i ažuriraju nastavne materijale prema evropskim standardima.
Predavači su iskusni eksperti iz domena finansija, prof. Bruno Grolimund sa Univerziteta primjenjenih nauka iz Berna, Švajcarska i Miodrag Perović, finansijski rukovodilac u komapniji Standard Furniture Serbia.

facebook_1476955958375
Inače, projekat “Razvoj liderstva i stručnih vještina u industriji namještaja i prerade drveta” je sastavni dio programa „PrilikaPlus“ koji provodi Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća, a podržava Vlada Švajcarske. Obuku realizuje Centar za razvoj i saradnju Univerziteta primjenjenih nauka u Bernu u saradnji sa trening centrom „Format“ Sarajevo.
Projekat traje ukupno tri godine i podrazumijeva tri ciklusa nastave. Dio nastave se odvija u Bosni i Hercegovini, a dio u Švajcarskoj. Polaznici na kraju programa dobijaju certifikat Naprednih studija za „Razvoj liderstva i stručnih vještina u drvnoj industriji i industriji namještaja“ koji izdaje Univerzitet primjenjenih nauka u Bernu.
Cilj je da se svake godine osposobi po 5 polaznika za buduće predavače, koji u konačnici nakon završetka projekta, treba da preuzmu vođenje nastave po švajcarskom modelu.
Naredni modul koji će obraditi temu „Upravljanje proizvodnjom“ održava se od 01.02. do 04.02.2016 godine u Sarajevu.