Ministar Kazazović: Unaprijediti srednje stručno obrazovanje, kao i obrazovanje odraslih

Sarajevo, 14.06.2016. Saradnik za operativne poslove u programu PrilikaPlus Emir Dervišević i kooordinator za privatni sektor u programu Halko Basarić, razgovarali su u Sarajevu sa ministrom za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo Elvirom Kazazovićem.    

Dervišević je podsjetio da program PrilikaPlus, kojeg podržava Vlada Švajcarske, a provodi Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća (RARS), nastoji povećati kompetentnost i unaprijediti zapošljavanje đaka, studenata, nezaposlenih, kao i produktivnost zaposlenih, kako bi adekvatno odgovorili zahtjevima i trendovima industrije, te kontinuirano razvijali vlastitu profesiju.
“Sa resornim ministarstvom želimo ostvariti strateško partnerstvo kako bismo unaprijedili srednje stručno obrazovanje, kao i obrazovanje odraslih”, naveo je Dervišević. Smatra da je potrebno osigurati adekvatnu podršku strukovnim školama kako bi učenici tokom školovanja dobili konkretne praktične vještine potrebne za njihov dugoročni profesionalni stručni razvoj i zapošljavanje.

Prema njegovim riječima, PrilikaPlus planira kreirati više od 40 programa obuke za osposobljavanje i usavršavanje odraslih jer bi na taj način pomogli i nezaposlenim osobama da lakše dođu do posla. “Namjera nam je da naše ciljeve implementiramo u saradnji sa privatnim sektorom i kompanijama, ali i sa javnim u kojem resorno ministarstvo, općine i Služba za zapošljavanje imaju ključnu ulogu”, pojasnio je Dervišević.

Ministar Kazazović je podržao prijedloge koji su došli iz tima programa PrilikePlus te ovom prilikom predložio da se izradi Akcioni plan za šest mjeseci u kojem bi isplanirali sve konkretne aktivnosti, od izbora srednjih strukovnih škola, do plana podrške programu obuke nastavnika, praktične obuke u određenim kompanijama, a sve s ciljem razvoja programa za odrasle.