Mladi radnici obrazovani, ali ne i stručno osposobljeni

Određeni broj privrednika iz istočne Hercegovine je spreman da učestvuje u organizovanju učeničke prakse u svojim pogonima ali dodatni troškovi koji se javljaju predstavljaju problem, naglasili su njihovi predstavnici na sastanku u Trebinju koji je 28.05.2015. na temu „Mogućnosti učešća preduzeća u procesu provođenja praktične nastave“ organizovala Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća (RARS) u okviru programa PrilikaPlus.

Učesnici sastanka su skrenuli pažnju i na činjenicu da se razvojna strategija Grada Trebinja zasniva na turizmu i poljoprivredi iako u regiji nema otvorena ni jedna poljoprivredna škola te da su svršeni srednjoškolci obrazovani ali nisu i stručno osposobljeni.

Govoreći o ciljevima programa PrilikaPlus direktor RARS-a Marinko Đukić je naglasio da program nastoji, između ostalog, da približi učenicima stručna zanimanja. „Želimo da utičemo na mlade ljude da shvate da nije sramota biti konobar, kuvar, zavarivač, tesar, naprotiv, oni sa tim zanimanjima mogu da ostvare najkraći put od završetka srednje škole do svog zaposlenja“, objasnio je Đukić.

Prema riječima Nikole Rakića, predstavnika bilećkog pogona preduzeća „Nikola Tesla“, postoji nesrazmjer između funkcionisanja obrazovnog sistema i potreba privrede. „Nama jedino ostaje da putem prekvalifikacije dobijemo neophodnu radnu snagu, kako bismo se uspjeli održati na evropskom tržištu“, ističe.

„Program PrilikaPlus, kojeg podržava Vlada Švajcarske, je usmjeren na učenike koji u svom redovnom obrazovanju trebaju da steknu praktična znanja i iskustva i na taj način se aktivno uključe na tržište rada“, rekao je rukovodilac programa Nikola Dragović. „Na ovaj način neće biti potrebe za dodatnim obukama i stručnim osposobljavanjem nakon završenog procesa redovnog obrazovanja“.

Na sastanku su učestvovali privrednici iz istočne Hercegovine, predstavnici SŠC „Golub Kureš“ iz Bileće, Grada Trebinja i lokalne razvojne agencije.