Mostar: Ministarstvo privrede upoznato sa aktivnostima PrilikePlus

Mostar, 23.03.2016. Koordinator za privatni sektor programa PrilikaPlus, Halko Basarić predstavio je na današnjem sastanku u Mostaru ministru privrede u Vladi Hercegovačko-neretvanskog kantona/ županije (HNK/ Ž) Željku Laketiću i pomoćnici ministra Saneli Fertiz Tiro, aktivnosti Programa u ovom kantonu i širom Bosne i Hercegovine.

Basarić je upoznao sagovornike sa preliminarnim rezultatima istraživanja potreba poslodavaca u Hercegovačko – neretvanskom kantonu u sektoru turizma i obrade metala.

Stručni tim Gospodarske/ Privredene komore Grada Mostara, u okviru programa PrilikaPlus, realizuje od oktobra prošle godine „Projekat unapređenja strukovnog obrazovanja u Hercegovačko-neretvanskom kantonu/ županiji (HNK/Ž) u metalskom i ugostiteljskom sektoru”. Aktivnosti podrazumijevaju prikupljanje i analizu informacija o potrebnim kvalifikacijama i vještinama radne snage, kao i o potrebama za zapošljavanje a sve u cilju uspostavljanje sistemskih veza među akterima na tržištu rada.

Ministar Laketić je ovom prilikom pružio podršku predstavljenim aktivnostima Programa i izrazio uvjerenje da one imaju ključnu ulogu u povezivanja tržišta rada i obrazovnog sistema.

Program PrilikaPlus podržava Vlada Švajcarske a provodi Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća.