Mostar: Počela prva obuka za zanimanje “CNC programer"

U centru za obuku Tehnološkog parka (TP) „Intera“ u Mostaru čije osnivanje je podržala Vlada Švajcarske u okviru programa PrilikaPlus kojeg provodi Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća (RARS), 21.04.2015. je započeo prvi ciklus obuke za CNC programere.

Obuka podrazumijeva obrazovanje za rad u CAM softveru i pripremu tehničko-tehnoloških lista i traje ukupno 50 školskih sati, a održava se 2 puta sedmično po 3 školska sata. Uključuje pripremu polaznika za rad u modusu tokarenja, glodanja, tokarenje-glodanje i rezanje žicom. Polaznici će izrađivati elemente na CNC strojevima za koje su prethodno napravili programe, što upotpunjuje obuku sa samostalnim praktičnim radom. Plan i program je napravljen u skladu sa DACUM metodologijom tokom prve faze aktivnosti programa PrilikaPlus.

Pored obuke, „Intera“ polaznicima nudi i priliku da stupe u kontakt sa preduzećima u regiji koja traže kadrove tehničkog profila pri čemu je već tokom obuke moguć dogovor o zasnivanju radnog odnosa.

Inače, obuka za CNC operatera se u Tehnološkom parku “Intera“ uspješno provodi već 2 godine a  do sada je završilo 74 polaznika.