Mostar: Pomoć metalskom i ugostiteljskom sektoru u Hercegovačko-neretvanskom kantonu/ županiji

Mostar, 26.10. 2016. Početak realizacije pripremne fazi “Projekta za unaprijeđenja strukovnog obrazovanja u Hercegovačko-neretvanskom kantonu/ županiji (HNK/Ž) u metalskom i ugostiteljskom sektoru” ozvaničen je danas u Mostaru. Projekat se realizuje uz podršku Vlade Švajcarske u okviru aktivnosti Programa PrilikaPlus a u saradnji sa Gospodarskom/ Privrednom Komorom Grada Mostara (G/PKM).

mostar

Realizacija projekta podrazumijeva prikupljanje i analizu informacija o potrebnim kvalifikacijama i vještinama radne snage, kao i o potrebama za zapošljavanje a sve u cilju uspostavljanje sistemskih veza među akterima na tržištu rada. Partneri iz G/PKM će tokom narednih pet mjeseci provođenja projekta procijeniti i kapacitete preduzeća u ovom dijelu Bosne i Hercegovine za organizaciju praktične nastave za učenike.

Aktivnosti koje zajednički implementiraju G/PKM i PrilikaPlus su prvi pokušaj sistemskog unaprijeđenja strukovnog obrazovanja u HNK/Ž kroz povezivanje svih aktera iz obrazovnog i realnog sektora. Očekuje se da će ovakav pristup, mada znatno zahtjevniji, omogućiti bolju perspektivu za mlade i generalno nezaposlene osobe, te povećati produktivnost.

U narednoj fazi, koja slijedi nakon pripremne, očekuje se realizacija praktične nastave u preduzećima u skladu sa izmijenjenim nastavnim planovima i programima, te obuka odraslih prema potrebama industrije.