Nadležno Ministarstvo podržava aktivnosti PrilikePlus u Hercegovačko-neretvanskom kantonu

Mostar, 10.03.2016. Ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegovačko-neretvanskog kantona, Rašid Hadžović je tokom jučerašnjeg sastanka sa predstavnicima PrilikePlus podržao aktivnosti Programa te izrazio uvjerenje da one mogu dovesti do unapređenja kvaliteta stručnog obrazovanja u ovom kantonu.

Ministar Hadžović i voditelj programa PrilikaPlus Nikola Dragović saglasni su da je neophodno raditi na promociji stručnih zanimanja u široj javnosti te najavljuju mogućnost zajedničkih aktivnosti na tom planu.

Sagovornici su, tokom susreta, takođe usaglasili naredne korake buduće saradnje na planu realizacije predviđenih aktivnosti Programa na područiju Hercegovačko-neretvanskog kantona.

U saradnji sa Gospodarskom/ Privrednom komorom Grada Mostara program PrilikaPlus realizuje od oktobra 2015. godine „Projekat unapređenja strukovnog obrazovanja u Hercegovačko-neretvanskom kantonu/ županiji (HNK/Ž) u metalskom i ugostiteljskom sektoru”. Realizacija projekta podrazumijeva prikupljanje i analizu informacija o potrebnim kvalifikacijama i vještinama radne snage, kao i o potrebama za zapošljavanje a sve u cilju uspostavljanje sistemskih veza među akterima na tržištu rada.