Nakon obuka u centru WMTA Srbac zaposleno 8 žena zavarivačica

Tokom decembra mjeseca 2013.-te godine Centar za stručno obrazovanje odraslih – WMTA Srbac (www.wmta-edu.com) je sproveo više rezličitih obuka za odrasle osobe od kojih posebno izdvajamo obučavanje žena zavarivača za potrebe preduzeća Elas komerc Banja Luka (novi naziv preduzeća je ELAS metalexpert Banja Luka).

Preduzeće ELAS metalexpert iz Banja Luke (www.elas.biz) je od WMTA centra tražio osnovnu i naprednu obuku 12 (dvanaest) žena zavarivača za potrebe sopstvene proizvodnje.

Tokom decembra 2013.-te godine naši stručni saradnici su sproveli osnovnu obuku (96 časova obuke) žena zavarivača nakon čega je gore spomenuto preduzeće primilo na probni rad 8 žena koje trenutno rade u pogonu preduzeća.

Tokom februara 2014.-te godine je planirana napredna odnosno dodatna obuka za 8 žena zavarivača nakon čega će iste biti trajno zaposlene. Vlasnik preduzeća G-din. Petrović planira tokom 2014.-te godine značajno proširivati svoje proizvodne kapacitete za šta planira obučavanje još nekoliko grupa žena za potrebe zavarivačkih poslova koje preduzeće radi za potrebe izvoza u EU i druge strane države.

Zoran Vuković, dipl.inž.maš. – koordinator WMTA centra