Neophodna tješnja saradnja poslodavaca i službi za zapošljavanje

Istočno Sarajevo, 23.11.2016. Pitanju nezaposlenosti, posebno mladih i ugroženih kategorija društva treba posvetiti pažnju na svim nivoima odlučivanja i upravljanja u BiH, rekao je zamjenik direktora Agencije za rad i zapošljavanje BiH Željko Tepavčević na forumu službi zapošljavanja na Jahorini.
Forum službi zapošljavanja pod nazivom “Strategije i metode za jačanje saradnje sa poslodavcima” na Jahorini organizovale su Agencija za rad i zapošljavanje BiH, Projek
at zapošljavanja mladih i Vlada Švajcarske, a prisustvuju mu i predstavnici programa PrilikaPlus.
Tepavčević je ocijenio da je organizacija ovakvih skupova korisna za razmatranje svih pitanja kako bi se ponudila rješenja da službe za zapošljavanje poboljšaju svoje usluge u radu sa poslodavcima i tražiocima posla u BiH.
– Neophodna je tješnja saradnja poslodavaca i službi za zapošljavanje. Poslodavci su generator radnih mjesta i važan faktor u socijalnom dijalogu svake ekonomije –  dodao je Tepavčević.
On je naglasio da zakonodavstvo i aktivne mjere trebaju biti kreirani na način koji će omogućiti da poslodavci otvaraju što više radnih mjesta.
Zamjenik direktora za saradnju švajcarske Ambasade u BiH David Kramer rekao je da Švajcarska iz iskustva zna koliko je bitno imati funkcionalno tržište rada na kojem su ključni akteri poslodavci i službe za zapošljavanje.
Kramer je rekao da je u toku izrada strateškog dokumenta za buduću saradnju Švajcarske i BiH u kojem je jedna od važnih tačaka i tržište rada.
Učesnici foruma su konstatovali da su poslodavci i službe za zapošljavanje ključni akteri na tržištu rada, dok je Agencija za rad i zapošljavanje koordinator u BiH i njena nadležnost nije direktno komunikacija sa poslodavcima, već je to u domenu zavoda i službi za zapošljavanje u BiH.
Forum službi je zamišljen kao konstruktivna diskusija šireg kruga aktera radi definisanja potrebe za unapređenjem u radu službi, odnosno zavoda za zapošljavanja, a da bi se dale konkretne preporuke za unapređenje saradnje sa poslodavcima.

Izvor: SRNA