Program PrilikaPlus ulazi u novu fazu koja će trajati do kraja 2018.

Saradnja sa srednjim stručnim školama i nastavak primjene uspostavljenog sistema za neformalno obrazovanje odraslih među glavnim aktivnostima u naredne četiri godina.

Program PrilikaPlus kojeg podržava Ambasada Švicarske a sprovodi Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća nastavlja u novembru sa drugom fazom sprovođenja svojih aktivnosti koja će trajati do kraja 2018. godine.

Tokom ove faze Program će uspostaviti i intenzivirati saradnju sa određenim brojem srednjih strukovnih škola u Bosni i Hercegovini sa ciljem da omogući učenicima praksu u zainteresovanim kompanijama i sticanje praktičnih znanja i iskustva. Na ovaj način će se, velikom broju učenika poboljšati šanse za zapošljavanje, a poslodavcima obezbijediti stručna radna snaga.

Predviđeni budžet za drugu fazu programa iznosi 9,8 miliona konvertibilnih maraka (KM).

U novoj fazi, program će raditi i na uspostavljanju operativnog sistema cjeloživotnog strukovnog obrazovanja koji je razvijen i uspostavljen tokom prve faze projekta od 2011. do 2014. godine.

U prethodnoj fazi, Program je, između ostalog, pomogao u osnivanju 8 trening centara sa 20 različitih programa obuke.

Opšti cilj Programa PrilikaPlus je unaprijeđenje mogućnosti pronalaska zaposlenja učenika, studenata, nezaposlenih, kao i produktivnosti zaposlenih. Svrha Programa je uvođenje sistemskih rješenja i iniciranje promjena u oblast stručnog i tehničkog obrazovanja u Bosni i Hercegovini.