Nova znanja za profesore i nastavnike praktične nastave

Banja Luka, 23.02.2016. Prvi edukativni modul u okviru projekta „Obuka/ stručno usavršavanje profesora i nastavnika praktične nastave srednjih škola“ počeo je juče u laboratorijama Mašinskog fakulteta u Banjaluci.

Projekat podržava Vlada Švajcarske a provodi Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća (RARS) u okviru programa PrilikaPlus.

FOTO1_početakobukeMAF_220216Polaznici obuke su profesori praktične nastave iz srednjih stručnih škola a edukacija se odnosi na sticanje osnova teoretskih i praktičnih znanja iz savremenih tehnologija: „CAD“ projektovanja, „CNC“ programiranja, mehatronike i robotike, zavarivanja, brze izrade prototipa, motora i motornih vozila, hidraulike i pneumatike.

Govoreći o značaju ove obuke, direktor RARS-a Marinko Đukić, je istakao da je projekat „Obuka/ stručno usavršavanje profesora i nastavnika praktične nastave srednjih škola“ odlična prilika za profesore praktične nastave u srednjim školama da savladaju nova znanja i prenesu ih na svoje učenike. „Na ovaj način će učenici srednjih škola doći što spremniji na svoja buduća radna mjesta, a znamo da imamo hronični nedostatak dobrih zanatlija“, zaključio je Đukić.

„Dobili smo mi određena predznanja na fakultetu tokom studiranja ali tehnologija napreduje, dolaze novi sistemi, pogotovo obrade metala i neophodno je da imamo saradnju uiniverzitet – srednja škola – privreda ako želimo nešto da postignemo“, naveo je jedan od učesnika obuke, profesor mašinske grupe predmeta u Mašinskoj školi u Prijedoru, Slobodan Ivković. „Na opštinama je da, zajedno sa školama obezbijede uslove i nabave neophodni uređaji pomoću kojih će profesori praktičnu nastavu realizovati sa đacima“, tvrdi.

Zamjenik direktora za saradnju u Ambasadi Švajcarske u BiH, David Kramer istakao je prilikom jučerašnjeg obilaska laboratorija Mašinskog fakulteta značaj obrazovanja. „Ovaj projekat je izuzetno važan jer se radi o obrazovanju, a ono osigurava budućnost, naročito za mlade ljude. „To znači da će imati bolje šanse na tržištu rada, da nađu dobre poslove, da ostvare primanja što će im pomoći da izgrade svoju budunost i budućnost svojih porodica“, rekao je Kramer.

Ukupna vrijednost projekta „Obuka (stručno usavršavanje) profesora i nastavnika praktične nastave srednjih škola na Mašinskom fakultetu, Banjaluka“ je 300 000 KM od čega je Vlada Švajcarske obezbijedila 223 000 KM. Ciljna grupa obuke koja će se realizovati do juna 2016. godine, obuhvata ukupno 154 profesora i nastavnika praktične nastave iz 33 škole iz Republike Srpske.