Novi ciklus obuke za menadžere u drvnoj industriji

Sarajevo, 06.02.2017. Treći po redu, modul C u okviru naprednih studija “Razvoj liderstva i stručnih vještina u industriji namještaja i prerade drveta” počeo je 1.februara u Sarajevu.

Obuka je sastavni dio Programa „Prilika Plus“, koji provodi Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća uz podršku Švajcarske konfederacije. Program implementira Centar za razvoj i saradnju Univerziteta primjenjenih nauka u Bernu, Švicarska u saradnji sa trening centrom „Format“ BiH.
Tema ovog modula je “Proizvodni menadžment i planiranje” koji upoznaje polaznike sa upravljanjem i osiguranjem kvaliteta, procesom certifikacije u drvnoj industriji, upravljanjem životnom sredinom, mapiranjem toka vrijednosti, LEAN sistemom i alatima.
Polaznici obuke su predstavnici top i srednjeg menadžmenta regionalnih kompanija poput Ećo Company, Prevent Interior, Standard Prnjavor, Standard Furniture Srbija, Nirbo, Milinkovic, Daccomet, Imako, Normativ, kao i treneri i profesori koji žele da unaprijede svoja znanja i ažuriraju nastavne materijale prema evropskim standardima. Polaznici obuke su iznijeli da imaju svi slične probleme u svojim kompanijama kada je u pitanju kontrola kvaliteta, motivacija radnika, poboljšanje proizvodnih procesa i da očekuju od ove obuke da će dobiti odgovore koje će već nakon obuke moći primjeniti u svojim kompanijama.

format2
Glavni predavač je američki profesor Urs Buehlmann koji ima preko 20 godina internacionalnog iskustva na polju drvne industrije, a osim njega ove godine su se pridružili i lokalni predavači Zoran Vuković i Ismar Alagić koji su prošle godine prošli ovu obuku i odabrani od strane švicarskih profesora da budu asistenti predavači u narednim godinama.
LSDT Projekat podrazumijeva tri ciklusa nastave. Svake godine, dio nastave se odvija u Bosni i Hercegovini, a dio u Švajcarskoj. Na kraju programa se dobiva certifikat Naprednih studija za razvoj liderstva i stručnih vještina u drvnoj industriji, koji izdaje Univerzitet primjenjenih nauka u Bernu.
Održivost projekta se ogleda u tome da se svake godine osposobe po četiri buduća predavača, koji u konačnici nakon završetka projekta, treba da preuzmu vođenje nastave po švajcarskom modelu.
Naredni modul pod nazivom „Logistika i proces optimizacije“ održaće se od 07.03. do 10.03.2017 godine u Banjoj Luci, a posljednji „Istraživanje i razvoj, nove tehnološke mogućnosti“ se održava krajem maja u Švajcarskoj.