Novi edukativni ciklus projekta “Razvijanje liderstva i stručnih vještina u industriji namještaja i prerade drveta”

Banja Luka, 29.08.2016. Prvi obrazovni Modul A u okviru drugog kruga obuka projekta “Razvijanje liderstva i stručnih vještina u industriji namještaja i prerade drveta” održaće se u od 07. do 10. 09. u Banjaluci. 

Projekat podržava Vlada Švajcarske kao dio aktivnosti programa PrilikaPlus kojeg provodi Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća a u saradnji sa Centrom za obuke “Format” iz Sarajeva.

Ologo_bfh_enbuku će voditi predavači Centra za razvoj i saradnju sa sjedištem u Bilu (Švajcarska) Univerziteta za primjenjene nauke iz Berna (Švajcarska) u saradnji sa domaćim stručnjacima koji su uspješno završili istu obuku tokom prvog kruga realizacije projekta.

Tokom ovog modula će se obraditi teme iz oblasti poslovnog menadžementa i marketinga, uključujući i ljudske resurse, organizaciju i komunikaciju.

Obuka je namijenjena polaznicima iz srednjeg nivoa menadžementu u industriji namještaja i prerade drveta bez obzira na poslovni profil, te za menadžere proizvodnje, produkt i marketing menadžere, menadžere ljudskih resursa, prodaje, logistike, kvaliteta.

Drugi krug obuka predviđenih projektom “Razvijanje liderstva i stručnih vještina u industriji namještaja i prerade drveta” realizovaće se kroz četiri obrazovna modula od kojih će svaki trajati po četiri dana a predavanja će se održati u Banjaluci i Mostaru. Završni, peti modul, biće realizovan u Centru za razvoj i saradnju u Bilu (Švajcarska) tokom maja i juna naredne godine.