Obrada metala

Vještine i kompetencije potrebne lakoj metalnoj industriji u BiH zahtijevaju kontinuirano usavršavanje i nadogradnju. To se posebno odnosi na primjenu savremenih informatičkih tehnologija pomoću kojih je većina proizvodnog lanca računarski automatizovana, regulisana i kontrolisana. Međutim, da bi proizvodni proces mogao biti zasnovan na računarski regulisanoj proizvodnji, tj. CNC tehnologijama,  potrebna je visoka stručnost radne snage.

Automatizacijom proizvodnje CNC tehnologijom uveliko se povećavaju mogućnosti kompanija da odgovore zahtjevima tržišta. Pored toga, značajna racionalizacija proizvodnje, jer se ostvaruje veća preciznost i kvalitet proizvoda, značajno optimizira proizvodni proces.

Upravljanje CNC tehnologijom zahtijeva podrobno poznavanje zahtjeva struke, odnosno sektora u kojem se proizvodnja odvija, računarskih sistema, matematike, CAD (computer-aided design) i CAM (computer-aided manufacturing) programa. Za održavanje ove tehnologije potrebno je poznavanje mehanike, pneumatike, elektrike itd.

Dokazano je da najveći problem preduzeća sa uvođenjem CNC tehnologije leži u nedostatku stručnog i obučenog kadra. Najčešća rješenja se odnose na slanje radnika na obuku u inostranstvo ili obuku dobiju od proizvođača opreme.