Obrazovati radnike koji će odmah biti spremni da se uključe u proizvodni proces

Banja Luka, 13.10.2016. Direktor Republičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća Marinko Đukić i ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Dane Malešević potpisali su danas u Banjoj Luci Pismo namjere o uspostavljanju institucionalne saradnje s ciljem unapređenja kvaliteta srednjeg stručnog obrazovanja i cjeloživotnog učenja u Republici Srpskoj.

“Mi smo danas potpisivanjem ovog sporazuma samo formalizovali dosadašnju uspješnu saradnju. Smisao ovoga što radimo sa ministarstvom kroz naš program „PrilikaPlus“, koji podržava Vlada Švajcarske, jeste da prije svega poboljšamo konkurentnost naših preduzeća jer  je jedan ozbiljan problem sa kojim se suočava realni sektor nedostatak stručne ili odgovarajuće radne snage”, rekao je ovom prilikom Đukić.
On je dodao da je Agencija kroz program „PrilikaPlus“ već realizovala neke aktivnosti čiji je cilj bio poboljšanje kvaliteta praktične nastave u srednjim stručnim školama u Republici Srpskoj.
“Težimo ka tome da đaci što više praktične nastave provedu u preduzećima. Kroz ovaj projekat najprije smo identifikovali preduzeća koja su spremna da prime đake na praksu i njih je za sada oko 90. Projekat je u ovoj pilot fazi obuhvatio 20 srednjih stručnih škola u Republici Srpskoj i oko 1500 učenika dio praktične nastave obaviće u preduzećima. To su preduzeća iz oblasti šumarstva i obrade drveta, poljoprivrede i prerade hrane,  mašinstva i obrade metala,  tekstila i kožarstva,  ugostiteljstva i turizma, kao i elektrotehnike”, pojasnio je Đukić dodavši da će kroz projekat biti podržano i opremanje školskih radionica kako bi se stvorili uslovi za što kvalitetniju praktičnu nastavu.
Ministar Malešević istakao je da je kvalitet stručnog obrazovanja važan za proces proizvodnje, te da je suština da na kraju obrazovnog sistema dobijemo radnika koji će biti sposoban da se uključi u radni proces bez dodatnih ulaganja.
“Cilj je da zajedno sa Agencijom i programom „PrilikaPlus“ nastavimo sa obukom nastavnika praktične nastave. Jedan ciklus te obuke je izvršen i rezultati toga su vidljivi”, rekao je Malešević, dodavši da sa pozitivnim iskustvima treba nastaviti.
“Ako se zagovara dualni sistem, a mi imamo jednu vrstu  dualnog sistema prilagođenog našim uslovima, onda moramo imati stručne ljude u preduzećima koji će moći da prihvate učenike i da rade sa njima, a ne da ih šalju da čiste krug ili obavljaju neke sporedne poslove koji nemaju veze sa njihovim obrazovanjem. Bitno istaći i da ćemo imati pomoć agencije kroz program „PrilikaPlus“ da izvršimo reorganizaciju Zavoda za obrazovanje odraslih, jer mislimo da to treba postati centar za stručno i cjeloživotno učenje” – zaključio je ministar Malešević.