Obrazovni sistem u službi ekonomskog razvoja

Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća (RARS), je u okviru programa „Prilika plus“ kojeg podržava Vlada Švajcarske, a u saradnji sa Lokalnom razvojnom agencijom organizovala 06.04.2015. u Mrkonjić Gradu inicijalni sastanak na temu “Mogućnosti učešća preduzeća u procesu provođenja praktične nastave”.

Prisutni su se usaglasili da obrazovni sistem mora biti u službi ukupnog ekonomskog razvoja. Privrednici trebaju biti aktivniji u odnosu prema obrazovnim institucijama i formulisati svoje potrebe za radnom snagom kako bi se upisna politika prilagodila potrebama preduzeća. Takođe, neophodno je roditeljima budućih srednjoškolaca predstaviti mogućnosti zapošljavanja i na taj način izbjeći upisivanje bezperspektivnih zanimanja.

“Često smo svjedoci da mladi ljudi završe svoje školovanje ali da imaju veoma dug put od završetka školovanja do radnog mjesta” rekao je direktor Republičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća Marinko Đukić te precizirao da je osnovno pitanje djelovanju programa “Prilika plus” kako približiti obrazovni sektor privredi.

Govoreći o aktivnostima programa koordinator za privatni sektor Momir Širko je naveo da program nastoji da uspostavi kontakte i saradnju između preduzeća i obrazovnog sektora.

“Naravno, mi ne možemo riješiti pitanje zapošljavanja u cjelosti, ali smo sigurni da možemo smanjiti broj nezaposlenih i sigurni smo da će učenici kada izađu iz srednjih škola biti u poziciji da odgovore na zahtjeve poslodavaca”, dodao je Širko.

Sastanku su prisustvovali predstavnici poslovnog sektora, obrazovnih institucija te jedinica lokalne samouprave iz Mrkonjić Grada, Kneževa, Šipova i Ribnika.

Komentariši