Od vještina do napretka: Kongres o stručnoj obuci u Vinterturu

CH

Banja Luka, 26.02.2016. Drugi Međunarodni kongres o stručnoj i profesionalnoj edukaciji i obuci održaće se od 20. do 22. juna 2016. godine u Vinterturu u Švajcarskoj, objavljeno je na internet prezentaciji kongresa.

Glavna tema događaja biće “Od vještina do napretka – razmjena elemenata uspjeha” sa osnovnim usmerenjem na međunarodnu razmjenu uspješnih principa koji su razvijeni u različitim sistemima stručnog obrazovanja i obuke.

Kongres nudi priliku za razmjenu i učenje na iskustvima nastalim u različitim obrazovnim sistemima širom svijeta i da se dođe do osnovnih elemenata uspješnog učenja i provođenja.

U radu kongresa će učestvovati značajni govornici, kako iz Švajcarske tako i iz inostranstva, uključujući i istaknute pojedince iz svijeta politike, ekonomije i nauke odgovorne za donošenje odluka u oblasti stručnog obrazovanja i obuke.