Održana panel – diskusija u Mostaru na temu “Povezivanje obrazovnog sistema sa potrebama tržišta rada”

Mostar, 15.04.2016. U organizaciji programa PrilikaPlus, Ministarstva privrede Hercegovačko – neretvanske županije/ kantona i Gospodarske/ Privredne komore Grada Mostara juče je u okviru 19. Međunarodnog sajma gospodarstva Mostar 2016. održana panel – diskusija na temu “Povezivanje obrazovnog sistema sa potrebama tržišta rada”. 

Otvarajući skup, direktor Republičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća (RARS) Marinko Đukić je podsjetio prisutne na značaj pitanja koordinacije i usklađavanja djelovanja obrazovanja i privrede. “Agencija je kroz program PrilikaPlus koji podržava Vlada Švajcarske prepoznala da postoji jaz između onoga što nudi naš obrazovni sistem i onoga što je potrebno realnom sektoru. Osnovni smisao ovoga programa je da se smanji jaz između vremena završetka srednje škole do pronalaska odgovarajućeg radnog mjesta”.

Prvi čovjek RARS-a smatra da je u interesu poslodavaca da prime učenike srednjih stručnih škola na praksu i na taj način sebi na vrijeme obezbijede obučenu i kvalifikovanu radnu snagu.

“Kada prime srednjoškolce na praksu u svoja preduzeća oni kroz to vide i kakvi su, ko može da ostane da radi, čemu posebno  treba da ih uče, a s druge strane kada učenici završe škole znaju gdje i na koja radna mjesta idu i tačno šta će raditi”, naveo je Đukić.

FOTO11

Predstavnik Ambasade Švajcarske u Bosni i Hercegovini, Jozef Guntern obraćajući  se učesnicima diskusije izdvojio je fleksibilnost kao jedan od tri značajna preduslova za realizaciju praktične nastave i uspješno funkcionisanje obrazovnog sistema. Fleksibilnost kako u smislu planiranja i praćenja trendova na tržištu rada tako i u smislu prelaska mladih ljudi sa stručnog na akademski nivo kao i obrnuto.

Takođe, smatra da je izuzetno važno da poslodavci aktivno učestvuju u procesu obrazovanja, planiranju i realizaciji praktične nastave, te na taj način dobiju priliku da iskažu i ostvare svoje interese.

“Treći preduslov kvalitetnog funkcionisanja obrazovnog sistema je savjetovanje mladih ljudi u kom pravcu da nastave školovanje kako bi zaista imali realnu šansu na tržištu rada i posredništvo u smislu da se tačno zna kakva je radna snaga na tržištu rada i kome je takva radna snaga potrebna”, zaključio je Guntern.

U radu panel – diskusije učestvovali su predstavnici vlada Federacije BiH i Hercegovačko-neretvanskog kantona, poslovne zajednice, srednjih škola, predagoških institucija, programa PrilikaPlus i Ambasade Švajcarske u BiH.