Održan Sajam obuka i edukacija za Rome

Sarajevo, 01.07.2016. Uz podršku programa PrilikaPlus, švajcarskog Karitasa, JU Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo i NVO ”Budi moj prijatelj”, juče je u sarajevskom Centru znanja i edukacija u turizmu i ugostiteljstvu “GastroID” održan Sajam obuka i edukacija za Rome. Sajam je bio namijenjen svim nezaposlenim Romima, kao i učenicima Romima završnih razreda srednjih škola, ali i Romima koje žele promijeniti posao i graditi karijeru.

Bila je ovo prilika da se dobiju informacije o najtraženijim i najdefiticiranijim zanimanjima, te da se nezaposleni odrasli Romi na licu mjesta prijave za neki od programa edukacija i obuka koji su predstavljeni.

Na Sajmu su učestvovali i centri za obuku čije pokretanje je podržala Vlada Švajcarske u oviru aktivnosti program PrilikaPlus kojeg provodi Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća: Centar za specijalističke edukacije u oblasti proizvodnje namještaja – “Format”, Centar za obuku za završne radove u građevini “Specijalist”, Centar “GastroID” i Akademija za razvoj vještina za rad u automobilskoj industriji „Takt”.

????????????????????????????????????

Svi kandidati koji su se opredjelili za određene edukacije i obuke u nekom od navedenih Centara će u narednom periodu biti kontaktirani i informisani o početku samih edukacija. U toku trajanja ovih obuka kandidati će imati priliku da pokažu naučena znanja i vještine poslodavcima te na taj način lakše doći do zaposlenja. Centri za obuku će pružiti priliku i pomoći svim kandidatima da ostvare kontakte sa poslodavcima kod kojih će imati i priliku da obave jedan dio praktićne obuke.

Sajam se se  održao u sklopu projekta „Uključivanje i obrazovanje Roma u BiH, 2016”  koji podržavaju Vlada Švajcarske, Lihtenštajna i Fondacija Medicor.

Takođe, obavještavamo nezaposlene Rome koji su zainteresovani za dodatne obuke i edukacija da kontaktiraju Udruženje građana „Budi moj prijatelj“, Patriotske lige 38, Sarajevo, tel. 033 668-660,  e-mail: bmf@bih.net.ba, kontakt – osoba Amel Bužo.