Održana konferencija u okviru PrilikePlus projekta

Na Jahorini je 26.06.2013. održana konferencija “Tražnjom vođen model neformalnog obrazovanja odraslih u BiH” u okviru projekta PrilikaPlus, kojim je označen početak saradnje između privrednih komora, centara za obuku, zavoda za zapošljavanje i agencija za obrazovanje odraslih na implementaciji projekta neformalnog obrazovanja odraslih. Cilj konferencije je bio okupiti na jednom mjestu sve ključne aktere u procesu neformalnog obrazovanja, kako bi još jednom potvrdili zajedničku viziju projekta, analiyirali trentno stanje u tom sektoru kao i postojeće prepreke u implementaciji.

Na konferenciji je učestvovalo više od 30 aktera neformalnog obrazovanja: Privredne/Gospodarske komore FBiH, Privredne komore Republike Srpske, kantonalne privredne komora USK, KS i HNK-Ž, Privredne komore Brčko Distrikta, Zavoda za obrazovanje odraslih RS-a i zavoda za zapošljavanje, kao i predstavnici centara za obuku podržanih od strane PrilikePlus.

U prvom dijelu konferencije učesnicima su predstavljeni elementi PrilikaPlus modela neformalnog obrazovanja odraslih, zajedno sa ključnim akterima njihovim međusobnim ulogama i očekivanim rezultatima. Drugi dio konferencije je bio posvećen tematskim sesijama: Analiza potrebe za neformalnim obrazovanjem; Finansiranje obuka i Pravni okvir za neformalno obrazovanje.

Finalni zaključak grupne diskusije o analizi potreba nalaže da je potrebno voditi kontinuiran dijalog između ključnih aktera kako bi se unificirale aktivnosti analize potreba koju obavlja veliki broj institucija međutim bez kvalitetnih informacija za kreiranje razvojnih politika.

Vezano za načine finansiranja obuka, zaključeno je da zavodi za zapošljavanje trebaju odigrati ključnu ulogu u finansiranju obuka za potrebe poslodavaca, kroz aktivne mjere zapošljavanja. U tom smislu je potrebno snažnije povezivanje zavoda, komora i centara za pružanje obuka.

Pravni okvir za obrazovanje odraslih je još uvijek u ranoj fazi razvoja (u FBiH jedino USK je usvojio Zakon, dok nekoliko kantona priprema sličnu legislativu), te je potrebno djelovati kako se pravni okvir postavio na način da uključuje i komorski sistem i ostale aktere Modela PrilikaPlus u sistem neformalnog obrazovanja. U tom smislu će komore u FBiH i pokrenuti inicijativu kako bi se komorskom sistemu, po ugledu na uspješne modele iz evropskih zemalja, dalo u nadležnost da vodi proces neformalnog obrazovanja za industrijska zanimanja.

Komentariši