Održana panel diskusija "Kako razvijati vještine kadrova potrebne za privredni razvoj općine Gračanica i Tuzlanskog kantona"

Gračanica, 22.04.2014. – Panel diskusija na temu „Kako razvijati vještine kadrova potrebne za privredni razvoj općine Gračanica i Tuzlanskog kantona“ održana je danas u okviru Međunarodnog sajma poduzetništva i obrta Grapos-expo u Gračanici, u organizaciji Programa PrilikaPlus, uz podršku Posao.ba.

Sastanku su prisustvovali predstavnici poslodavaca iz drvne i metalne industrije, kulinarstva i ugostiteljstva, privrednih komora kao i srednjih stručnih škola iz Tuzlanskog kantona, s ciljem otvaranja šire diskusije o trendovima kada je u pitanju razvijanje vještina kadra i jačanje ljudskih resursa u cilju privrednog razvoja.

Evidentno je da na bh. tržištu postoji deficit kadrova iz pomenutih industrija, a sa druge strane u ovom kantonu vlada veliki stepen nezaposlenosti, zadatak ove panel diskusije je pokretanje partnerstava na projektima razvoja kapaciteta za obuku kadrova, nezaposlenih, učenika i studenata.

Odlično rješenje za ovaj probleme nudi osam centara za obuku iz Programa PrilikaPlus. Predstavnici dva od osam centara su prisustvovali panel diskusiji i podjelili svoja iskustva u ovom području. Predstavnici GastroID – Centar za obuku u kulinarstvu i ugostiteljstvu i WMTA Srbac – Centar za neformalno obrazovanje odraslih istakli su da je privatni sektor prinuđen sam pronalaziti rješenja i obučavati kadrove. Oba ova privatna poslovna sistema su samostalno pokrenula obuke kadrova za svoje potrebe ali i potrebe svojih kolega iz BiH ali i šire. Prema riječima predstavnika GastroID centra, gospodina Elvira Toholja, iskustvo u poslovanju u sektoru kulinarstva i ugostiteljstva pokazuje da BiH zaostaje u odnosu na druge zemlje kada je u pitanju ova industrija, te da stručan kadar zahtjeva stručne edukatore i praktičnu obuku – upravo ono što nudi GatroID centar. Gospodin Zoran Vuković, predstavnik centra WMTA Srbac naglasio je da „za razvoj stručnog kadra i samog napretka jedne kompanije i same privrede nephodno je da se udruže različite značajne strane u ovaj proces i da je nužna saradnja među svim ključnim faktorima u BiH (nadležnim obrazovnim instuticijama, školama, opštinama i zavodima za zapošljavanje).

Eldin Sarajlić, jedan do predstavnika Programa PrilikaPlus i moderator ovog sastanka najavio je da ovo samo jedan od serije sastanaka po cijeloj BiH sa poslodavcima i vodećim organizacijama sa tržišta rada BiH koji će se organizirati u okviru Programa PrilikaPlus, koji finansira SDC (Švicarska razvojna agencija). Po riječima Sarajlića, Program PrilikaPlus ima za cilj povećanje zapošljivosti u BiH, posebno mladih ljudi. Projekat je usmjeren na razvoj modela obrazovanja odraslih za potrebe bh. kompanija, gdje je najvažnija okosnica okosnica saradnja sa poslovnom zajednicom i preivrednim komorama.

Program PrilikaPlus je uzeo učešće među velikom broju izlagača na štandu u okviru Sajma u Gračanici, te će biti na raspolaganju do dana zatvaranja Sajma (25.4.), svim zainteresovanim koji žele više informacija o aktivnostima ovog Programa.

Zoran Vuković, dipl.inž.maš. – koordinator WMTA centra