Škole

Univerzitet za primjenjene nauke u Bernu

Univerzitet za primjenjene nauke u Bernu (njem. Berner Fachhochschule – BFH) je univerzitet orijentisan na praktičnu upotrebu znanja. Osim podučavanja, Univerzitet omogućava i neprestano obrazovanje, istraživanje i razvoj kao i usluge u vezi sa svojim osnovnim kompetencijama.
Mašinski fakultet u Banjaluci je obrazovna institucija sa više od 40 godina iskustva. Osnovan je 1971. godine i od tada je na njegovim katedrama diplomu steklu 1730 inženjera mašinstva. Danas zapošljava 27 doktora nauka, 17 magistara i 3 diplomirana inženjera.

Poljoprivredna škola, Banja Luka

Ogledni centar za obrazovanje odraslih u proizvodnji i preradi hrane – Poljoprivredna škola Banjaluka, jeste mjesto gdje su dobrodošli svi koji vide budućnost u sticanju vještina u području poljoprivrede i voćarstva. U saradnji sa Poljoprivrednim institutom...
Newsletter

Želite da Vam šaljemo informacije o našim aktivnostima? Prijavite se.

0 0