Poboljšati komunikaciju privrede i obrazovanja u Unsko-sanskom kantonu

Komunikacija između privrede i obrazovnog sistema u Unsko-sanskom kantonu (USK) trenutno se ne odvija na zadovoljavajući način i neophodno je što prije uspostaviti funkcionalnu vezu između ova dva sektora, zaključili su učesnici inicijalnog sastanka koji je 08. 04. 2015. održan u Bihaću na temu “Mogućnosti učešća u procesu provođenja praktične nastave”.

Sastanak je, zajedno sa Privrednom komorom Unsko-sanskog kantona, organizovala Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća (RARS) a u okviru programa “Prilika plus” kojeg podržava Vlada Švajcarske.

Prema riječima koordinatora za privatni sektor u programu Momira Širka, “Prilika plus” nastoji da trajno poveže sektor obrazovanja i privredu.  “Hoćemo da uspostavimo sistem komunikacije između škola i preduzeća u kojima će učestvovati i svi relevantni akteri – lokalne zajednice, nadležna ministarstva, zavodi za zapošljavanje, NVO-i, organizacije koje se bave lokalnim ekonomskim razvojem”, naveo je Širko.

Predsjednik Privredne komore USK Ismet Pašalić je rekao da će Komora pokušati u narednom periodu unaprijediti komunikaciju svih relevantnih aktera u procesu saradnje privrede i obrazovanja. Kao dobar primjer dosadašnjih zajedničkih aktivnosti sa programom “Prilika plus”, Pašalić je naveo otvaranje centara za specijalističku obuku zaposlenih i nezaposlenih osoba na području kantona.

U Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta USK očekuju da programi poput “Prilike plus” potaknu veću saradnju privrede, obrazovnog sistema i onih koji traže posao.

“Svaki projekat ovakve prirode je dobrodošao a mi u Ministarstvu smo poduzeli određene korake na povezivanju privrede, škola i poduzeća”, rekla je načelnica sektora za srednje i visoko obrazovanje u Ministarstvu Neđara Raič. “Želimo da ono što naši učenici u školama uče kroz teorije bude realizirano kroz praktičnu nastavu. Želimo da se povežu sa privrednim subjektima i da se što više praktične nastave realizira u poduzećima”, naglašava.

Sastanku su prisustvovali predstavnici privrede, Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta USK, Ministarstva privrede USK, kantonalne službe za zapošljavanje te srednjih škola sa područja kantona.