Podaci ukazuju: Neravnopravnost

Sarajevo, Banja Luka, 08.03.2016. Podaci o učešću žena na tržištu rada, kao i prethodnih godina, pokazuju njihovu neravnopravnost, navodi se u Godišnjem izvještaju o stanju ljudskih prava žena u Bosni i Hercegovini, „Narandžastom izvještaju za 2016. godinu“.

Učešće žena u ukupnoj zaposlenosti u drugom kvartalu 2015. godine iznosilo je svega 41,3%.18. Prema podacima iz Ankete o radnoj snazi za 2015. godinu žene čine 49,4% aktivne radne snage s osnovnom školom, 41,7% sa srednjom stručnom spremom i 9,0% s visokom/višom stručnom spremom, magisterijem ili doktoratom, što je djelimično izjednačeno u poređenju s prethodne tri godine s odstupanjem od najviše 2%.

Iako postoji blagi trend opadanja broja žena zaposlenih u određenim djelatnostima kao što su uslužna i poljoprivredna djelatnost, najveći broj žena i dalje radi upravo u uslužnoj djelatnosti (65,5%) i nešto više u odnosu na prethodnu godinu u nepoljoprivrednoj djelatnosti (17,7%). Smanjenje broja zaposlenih žena zabilježeno je u poljoprivrednoj djelatnosti (16,8%), navodi se u Izvještaju u izdanju Sarajevskog otvorenog centra i Helsinškog komiteta Banja Luka.

Izvještaj za 2016. godinu u potpunosti ovdje.