Podrška obuci kadrova za automobilsku industriju

Program PrilikaPlus, kojeg podržava Vlada Švajcarske a provodi Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća, pomogao je pokretanje, centra za obuku kadrova u oblasti automobilske industrije – Takt akademije

Cilj akademije, koju vodi Fondacija Hastor iz Sarajeva, je obuka kadrova čije će znanje i vještine biti prilagođene radu sa najnovijim tehnologijama u nekim od vodećih kompanija u BiH i regionu.

Obuka će se sastojati iz teoretskog i praktičnog dijela koji će se izvoditi na lokaciji potencijalnog poslodavca a po završetku programa, polaznici će dobiti priliku za zaposlenje. U rad akademije uključene su: Prevent Grupacija, Bekto Precise, Cimos i Mann Hummel.

Dosadašnje iskustvo pokazuje da postoji značajna neusklađenost između vještina stečenih tokom srednjoškolskog obrazovanja i potreba kompanija u automobilskoj industriji u Bosni i Hercegovini te da dugoročno nerješavanje ove situacije predstavlja značajnu prijetnju po industriju. Na osnovu istraživanja koje je provela Fondacija Hastor u saradnji sa partnerima, te jasnih smjernica kompanija, definisane su kadrovske potrebe. U skladu sa potrebama napravljen je program zahvaljujući kojem će polaznici dobiti znanje, vještine i praksu neophodnu za zaposlenje u BiH automobilskoj industriji.

U narednom periodu Takt akademija će raditi na osposobljavanju kadrova i za potrebe drugih industrija jer je dugoročni cilj ovog projekta osnaživanje i izgradnja ljudskih resursa za razvoj industrijske proizvodnje u Bosni i Hercegovini.

Više informacija na: takt.akademija@fondacijahastor.ba i www.takt.ba.