Polaznici obuka posjetili preduzeća “Mahle” i “Kolektor” (FOTO)

Laktaši, 27.04. 2016. Jučerašnjom posjetom preduzećima “Kolektor” i “Mahle” u Laktašima polaznici edukacija u okviru projekta “Obuka (stručno usavršavanje) profesora i nastavnika praktične nastave srednjih tehničkih škola na Mašinskom fakultetu, Banjaluka” završili su multidisciplinarnu obuku koja je počela 20.04.

Obuka se sastojala od šest dana predavanja u laboratorijama Mašinskog fakulteta i jednodnevne posjete preduzeću. Naredni ciklus multidiciplinarnih obuka u okviru projekta počinje 16. maja.

Provođenje projekta “Obuka (stručno usavršavanje) profesora i nastavnika praktične nastave srednjih tehničkih škola” podržava Vlada Švajcarske u okviru programa PrilikaPlus.

Posjeta poizvodnim pogonima preduzeća “Mahle”:

FOTOMahle1_260416

FOTOMahle6_260416

FOTOMahle4_260416

FOTOMahle7_260416

FOTOMahle2_260416