Potpisan ugovor između privrednih komora i Programa PrilikaPlus

Dana 21.05.2013. god. je potpisan ugovor između programa “Prilika Plus“ i privrednih komora iz Banjaluke, Bihaća, Brčkog, Mostara i sarajeva, a kojim se definišu uloge i zadaci u implementaciji projekta „Razvoj mehanizma za procjenu potreba za kompetencijama, izradu profila radnih mjesta i testiranja polaznika“. Ovaj projekt ima za cilj izgradnju sistemskog pristupa za neformalno obrazovanje odraslih za nedostajuće zanimanja i vještine u industrijama u BiH sa najvećim potencijalom za zapošljavanje. Projekt se fokusirao na 6 industrijskih sektora, u kojima je istraživanjem ustanovljeno nesklad između potražnje za industrijskim zanimanjima od strane poslodavaca, i ponude aktivne radne snage sa vještinama i kompetencijama stečenim kroz formalno obrazovanje. Istraživanjem je ustanovljeno i da je na tržištu jako malo pružatelja usluga neformalnog obrazovanja prema specifičnim potrebama poslodavaca u industrijskim sektorima u BiH.

Program „PrilikaPlus“ je do sada izgradio mrežu od 8 trening centara za različita industrijska zanimanja u BiH. Ovi centri su početkom 2013. god. upisali prve polaznike, a očekuje se da će do kraja 2013. najmanje 300 osoba proći različite programe obuke za industrijska zanimanja prema potrebama kompanija u BiH. Isto tako, projekt je do sada izradio 10 programa obuke prema potrebama poslodavaca u skladu s kojima će trening centri obučavati polaznike.

Potpisanim ugovorom P/GKFBiH će izgraditi kapacitete da samostalno:

o Provodi identifikaciju i utvrđivanje liste prioriteta potrebnih kadrova, te znanja i vještina u sektorima privrede koji imaju potencijal rasta i zapošljavanja;
o Izradi radnih profila za identifikovana prioritetna znanja i vještine, te upravlja procesom razvojem testnih instrumenata
o Upravljati procesom izrade nastavni planova i programa, i organizirati u upravljati procesom testiranja i certificiranja polaznika.

Pored P/GKFBiH, „PrilikaPlus“ će potpisati ugovore o zajedničkoj realizaciji aktivnosti iz područja neformalnog obrazovanja za potrebe industrije i sa privrednim komorama Hercegovačko-neratvanskog kantona, Kantona Sarajevo i Unsko-sanskog kantona, kao i sa Privrednom komorom Republike Srpske.

Komentariši