Predstavljen projekat "Razvijanje liderstva i vještina u industriji namještaja i prerade drveta u BiH"

Banja Luka, 20.08.2015. Projekat Razvijanje liderstva i vještina u industriji namještaja i prerade drveta u BiH, kojeg podržava Vlada Švajcarske a realizuje se u okviru aktivnosti programa PrilikaPlus predstavljen je 19.08. 2015. u Banjaluci a nakon što je slična prezentacije održana prethodne sedmice u Sarajevu.

Projekat implementira Centar za razvoj i saradnju pri Univerzitetu za primjenjene nauke iz Berna u saradnji sa Republičkom agencijom za razvoj malih i srednjih preduzeća (RARS) i Centrom za specijalističku edukaciju “Format”.

Realizacija projektnih aktivnosti podrazumijeva obuku polaznika iz srednjeg i višeg nivoa menadžmenta kompanija iz drvoprerađivačke industrije kao i stručnjaka koji su uključeni u edukaciju u ovom sektoru. Drugi značajan segment implementacije obuhvata upoznavanje sa švajcarskim iskustvom u oblasti održive interakcije između relevantnih državnih, entitetskih i opštinskih organa, obrazovnih institucija za odrasle i institucija formalnog obrazovanja te izabranih tehničkih industrija u oblasti stručnog obrazovanja i obuke.

Prema riječima direktora RARS-a Marinka Đukića, veoma bitan segment projekta je činjenica da polaznici obuka postanu sposobni treneri koji će moći da nastave samostalnu edukaciju sljedeće generacije polaznika.

Najavio je i mogućnost postepenog uključenja i drugih industrija u aktivnosti.  “Projekat se odnosi na edukaciju srednjeg nivoa u drvnom sektoru i proizvodnji namještaja ali to ne znači da neće biti obuhvaćeni i drugi sektori.”

Aktivnosti su osmišljene i pokrenute sa namjerom da polaznicima obrazovnih ciklusa ponudi praktična znanja i vještine koje će primijeniti u svojim kompanijama. Obuka će omogućiti polaznicima da identifikuju problem u poslovnom okruženju i području odgovornosti, planiraju i implementiraju promjene, primjene nove tehnologije te osiguraju kvalitet procesa proizvodnje.

Predstavnik Centra “Format” Narcisa Gaković, je navela da projekat obuhvata jednogodišnju edukaciju koja će se odvijati u Sarajevu i Švajcarskoj. “Cilj je da sva stručna znanja koja dobijemo od eksperata sa renomiranog Univerziteta iz Berna pomognu poslodavcima, ali i budućim trenerima da primijene to znanje u svojim preduzećima”, objasnila je Gakovićeva. Ona je istakla da se projekat zasniva na primjenjivosti, te da se sastoji od seminarskog tipa predavanja, grupnih radova i pisanja projekata za svoju firmu uz pomoć eksperata iz Berna.

Svaki obrazovni ciklus će se sastojati od četiri kraća nastavna modula u BiH i jednog dužeg koji će se realizovati u Švajcarskoj. Rok za prijavu na obuku je 25.08.2015. a program počinje u septembru. Vrijednosti programa je 930 000 švajcarskih franaka a trajaće do novembra 2018. godine.