Predstavnici tima PrilikaPlus razgovarali sa resornim ministrom u Vladi Bosansko-podrinjskog kantona

Goražde, 26.08.2016. Koordinator za privatni sektor u programu PrilikaPlus Halko Basarić i stručni saradnik u Programu, Eldin Sarajlić  razgovarali su juče u Goraždu sa ministrom za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, Damirom Žugom o implementaciji aktivnosti programa PrilikaPlus u oblasti unaprijeđenja realizovanja učeničke prakse na radnom mjestu u ovom kantonu.

“Naredni konkretan korak biće posjeta predstavnika Programa, lokalnih preduzetnika i nadležnih u Kantonu, dvema srednjim stručnim školama u Goraždu kako bi se upoznali sa potrebama i stanjem u obrazovnom sektoru”, rekao je Basarić.

Nadležni u relevantnim kantonalnim institucijama prepoznaju značaj saradnje sektora obrazovanja i privrede.

„Velika je neophodnost povezivanja škola i kompanija u cilju osiguranja pozicija za praksu i stručno osposobljavanje i usavršavanje odraslih”, naglasila je direktorica Pedagoškog zavoda Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Dika Makota. “Veoma je važno da se nastavnici usavršavaju kako stručno, tako i pedagoški“.

Makota je takođe navela da je neophodno raditi na reformama i unaprijeđenju nastavnih planova i programa.